Verhoging belastingrente van 4% naar 6%

16 juni 2023

Zonder ingrijpen van de staatssecretaris van Financiën zal het belastingrentepercentage voor de overige belastingen per 1 juli 2023 worden verhoogd naar 6%.

Onder de categorie overige belastingen vallen de inkomstenbelasting, erfbelasting, loonbelasting, overdrachtsbelasting, dividendbelasting en omzetbelasting. Voor meer informatie inzake de belastingrente voor de vennootschapsbelasting en bronbelasting verwijzen wij graag naar ons artikel.

 

Wanneer wordt belastingrente gerekend?

De belastingrente wordt berekend over een periode van 1 juli volgend op het einde van het belastingjaar .

Doet de Belastingdienst er langer over dan 3 maanden om een aanslag op te leggen en wordt de aanslag conform aangifte opgelegd, dan wordt de periode waarover rente wordt berekend beperkt tot maximaal 19 weken na ontvangst van de aangifte.

 

Belastingrente voorkomen en/of beperken

Gezien de hoogte van de belastingrente van 6% is het van belang dat u niet te weinig belasting over het jaar 2022 betaalt op uw voorlopige aanslag(en). U dient zich in ieder geval te realiseren dat er anders vanaf 1 juli 2023 een forse rente betaald moet worden. Mocht u geen of een te lage voorlopige aanslag hebben gehad dan adviseren wij u deze zo spoedig mogelijk aan te vragen.

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

Beste bezoeker,

Vanaf heden is PKF Wallast gefuseerd en gaan wij verder onder onze nieuwe naam Newtone. Bezoek onze nieuwe website via newtone.nl
Bezoek website