Veilingopbrengsten en sponsorgelden stichting belast met btw

14 januari 2022

Een goede doelenorganisatie die opbrengsten verkrijgt uit veilingopbrengsten is ondernemer voor de omzetbelasting als zij in concurrentie treedt met ondernemers die dezelfde activiteiten verrichten.

Stichting X zamelt geld in om onderzoeken financieel te ondersteunen. Zij organiseert onder meer een jaarlijks golftoernooi en ze houdt een veiling. Na een vooroverleg is de Belastingdienst van oordeel dat de stichting ondernemer voor de omzetbelasting is. De Belastingdienst merkte de stichting met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 als ondernemer aan en legde naheffingsaanslagen op.

In geschil bij Rechtbank Noord-Holland is of de stichting ondernemer is voor de omzetbelasting. Subsidiair is in geschil of de stichting de reisbureauregeling op bepaalde geveilde items kan toepassen. In geschil is ook of de onder de naam sponsoring ontvangen gelden belast zijn.
Volgens de rechtbank is de stichting ondernemer voor de omzetbelasting. De stichting organiseert een veiling waaruit zij opbrengsten verkrijgt. De opbrengsten uit de veiling staan in direct verband met hetgeen de stichting levert. De kopers betalen op de veiling om over de goederen te kunnen beschikken. De stichting treedt daardoor in concurrentie met aanbieders van vergelijkbare goederen en diensten. Zij verricht daarom economische diensten en is als ondernemer daarom belastingplichtig voor de omzetbelasting.

De Belastingdienst en de stichting zijn het beide eens over de toepassing van de reisbureauregeling. Partijen verschillen echter wel over de hoogte van de vrijgestelde marge. De rechtbank meent dat de stichting de hoogte van de vrijgestelde marge niet althans onvoldoende heeft onderbouwd. De stichting heeft niet aangegeven wat voor de geveilde goederen een ‘normale’ prijs is en wat kopers extra als donatie hebben betaald. Het besluit fondsenwerving van 18 december 2013 is niet van toepassing. De afnemer op de veiling is namelijk niet op de hoogte van de ‘normale’ prijs en de extra donatie die hij doet.
Er is een rechtsbetrekking tussen de stichting en de partijen die geld hebben gegeven onder de naam ‘sponsoring’. Tegenover de vergoeding staat in rechtstreeks verband een verrichte dienst of geleverde prestatie. De als ‘sponsoring’ ontvangen gelden zijn daarom met omzetbelasting belast. De rechtbank vermindert nog wel de aanslagen omdat een deel van de prestaties niet in Nederland, maar in België is verricht.

 

Bron: Rb. Noord-Holland 17-11-2021 (gepubl. 29-12-2021) (ECLI:NL:RBNHO:2021:11900)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl