Urenregistratie moet meer dan een dagelijkse activiteit melden

8 maart 2023

Een urenregistratie die voor elke dag maar één globaal omschreven activiteit meldt, is niet geschikt om te bewijzen dat de ondernemer aan het urencriterium heeft voldaan.

In het jaar 2016 heeft een man onder een bedrijfsnaam activiteiten verricht in de reclame- en advertentiebranche. Daarnaast is hij sinds 23 juni 2016 een van de drie vennoten van een VOF. Deze VOF is overigens op 31 december 2017 gestaakt. Gedurende het jaar 2016 is de man bovendien in loondienst geweest bij twee bv’s. Volgens de man voldoet hij in 2016 aan het urencriterium, zodat hij recht heeft op de zelfstandigen- en startersaftrek. De Belastingdienst betwist deze stelling. Hof Amsterdam moet hierover uitspraak doen.

De man overlegt een urenregistratie die doorloopt tot en met 31 december 2016. Maar het hof vindt dat geen overtuigend bewijsmateriaal. Het hof merkt bijvoorbeeld op dat de urenregistratie achteraf is opgesteld en getotaliseerde stelposten bevat. Bovendien is voor elke dag slechts één globaal omschreven activiteit ingevuld, zoals ‘opruiming pand’, ‘werken in de zaak’ en ‘Finance’. Daardoor is de urenregistratie in de ogen van het hof te globaal en onvoldoende gespecificeerd van aard. Daarnaast weegt het hof mee dat de man in 2016 ook in totaal 1.422 uren in loondienst voor de twee bv’s heeft gewerkt. Al met al is het niet aannemelijk dat de man in 2016 aan het urencriterium heeft voldaan. De Belastingdienst heeft daarom terecht voor het jaar 2016 geen zelfstandigen- en startersaftrek verleend.

Bron: Hof Amsterdam 31-01-2023 (gepubl. 22-02-2023) (ECLI:NL:GHAMS:2023:387)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.