Uit natuurlijke verbintenis voldane rente niet aftrekbaar

20 april 2021

Stel dat ex-partners in een echtscheidingsconvenant afspreken dat de ene partner de rente voor de woning van de andere partner rechtstreeks betaalt. Dan drukt de rente niet op de andere partner en is voor die andere partner daarom niet aftrekbaar.

In 1997 trouwen de heer X en mevrouw Y in gemeenschap van goederen. In 2000 wijzigen de huwelijkspartners hun algehele gemeenschap in geen enkele gemeenschap. Vervolgens koopt in mevrouw Y een landgoed met daarop een landhuis en een woonhuis. Het geheel financiert het echtpaar met een hypothecaire lening. De heer X en mevrouw Y gaan wonen in het landhuis. Het woonhuis verstrekken zij in bruikleen aan derden. In 2012 gaan de heer X en mevrouw Y scheiden. Mevrouw Y blijft in het landhuis wonen. In het echtscheidingsconvenant komen partijen overeen dat de heer X maandelijks € 12.000 aan mevrouw Y moet betalen, waarvan € 6.000 alimentatie. Het restant betaalt de heer X op grond van een dringende verplichting van moraal en fatsoen aan mevrouw Y. Bij Hof Arnhem-Leeuwarden is in geschil of het in bruikleen gegeven woonhuis een eigen woning is en de vraag of de rente voor de vrouw volledig aftrekbaar is.

Mevrouw Y heeft het woonhuis in bruikleen aan derden gegeven. Daarbij is de afspraak gemaakt dat de bewoners het woonhuis onderhouden. In ruil daarvoor hoeven zij geen huur te betalen. Mevrouw Y is van mening dat de bewoners fungeren als kraakwacht. Het hof oordeelt dat onder die omstandigheden de bewoners geen kraakwacht zijn. En dat de woning daarom niet aan de vrouw als hoofdverblijf ter beschikking staat. De rechtbank had de aan deze woning toerekenbare lening slechts voor de helft tot het box 3-inkomen van mevrouw Y gerekend. Het hof bepaalt dat het volledige deel van de lening dat ziet op het woonhuis tot het box 3-inkomen van de vrouw behoort.

Volgens het hof zijn de aangegane leningen volledig aan mevrouw Y toe te rekenen. De rentekosten drukken echter niet volledig op mevrouw Y voor zover de rente niet is voldaan uit de door de vrouw ontvangen belaste alimentatie van € 6.000. De door de heer X aan de bank betaalde rente voor mevrouw Y op grond van een dringende verplichting uit moraal en fatsoen drukt niet op de vrouw. Daarbij maakt het niet uit dat de betaling van die rente via de en/of rekening is gegaan. Mevrouw Y heeft € 140.458 aan rente betaald, daarvan is € 63.207 aftrekbaar.

 

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 13-04-2021 (ECLI:NL:GHARL:2021:3502)

 

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.