TVL-subsidie misgelopen door vooruitbetalingen

25 oktober 2022

Als het gebruikelijk is dat een bedrijf vooruitbetalingen ontvangt, moet het deze meenemen in de omzet. Een mogelijk gevolg is dat het omzetverlies te laag is om de Tegemoetkoming Vaste Lasten te claimen.

Een bv die sport- en skilessen geeft, vraagt ondersteuning aan op grond van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Hoewel zij een voorlopige subsidie ontvangt, moet zij die naderhand terugbetalen. Door uit te gaan van de aangiftes omzetbelasting constateert RVO.nl dat de bv minder dan het vereiste 30% omzetverlies heeft geleden. De bv stelt echter dat haar btw-aangiftes een vertekend beeld geven van haar werkelijke omzet in het vierde kwartaal van 2020. In die periode heeft zij namelijk betalingen ontvangen van klanten voor sport- en skilessen. Deze lessen waren oorspronkelijk gepland tot en met april 2021. De bv heeft deze lessen door de verplichte sluiting per 15 december 2020 niet meer kunnen geven. Als men de vooruitbetalingen uit de omzet haalt, lijdt de bv wel voldoende omzetverlies.

Maar wanneer de bv dat in een beroepsprocedure bepleit voor het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, oordeelt het College dat RVO.nl mag en moet uitgaan van de btw-aangiftes. De TVL biedt in deze situatie geen mogelijkheid om hiervan af te wijken. Verder meent het College dat het ontvangen van vooruitbetalingen kennelijk gangbaar is voor de bv. Juist door alleen in het vierde kwartaal van 2020 daarvan af te wijken, zou een vertekend beeld ontstaan. Het College verklaart het beroep van de bv dan ook ongegrond.

Bron: CBB 04-10-2022 (ECLI:NL:CBB:2022:692)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.