Toets dienstbaarheid verhuur van vastgoed bv

9 april 2021

Toets dienstbaarheid verhuur van vastgoed bv

Sommige bv’s verhuren hun opslagruimtes aan hun klanten. Als deze verhuur dienstbaar is aan de onderneming van de bv,  tellen de opslagruimtes niet mee bij de toets of de bv een onroerendezaakrechtspersoon is. De Hoge Raad oordeelt dat de belastingrechter moet motiveren waarom hij meent dat sprake is van dienstbaarheid.

Een bv verwerft aandelen in een holding die opslagbedrijven exploiteert. Maar de bedrijfsvoering  omvat daarnaast ook de advisering en begeleiding van klanten. Assisteren bij opslag, verkoop van materialen, afsluiten van verzekeringen, beveiliging en screening van klanten behoren eveneens tot de activiteiten van de bv. Hof Den Bosch meent dat de aandelen in de holding niet kwalificeren als een fictieve onroerende zaak. Daardoor hoeft de bv van het hof geen overdrachtsbelasting te betalen. Maar de Hoge Raad oordeelt dat het hof te kort door de bocht is gegaan. Het klopt dat geen sprake is van een fictieve onroerende zaak als de terbeschikkingstelling van opslagruimten aan de klanten ondergeschikt is aan de diensten die de holding levert aan haar klanten. Maar het hof heeft niet gemotiveerd waarom het meent dat deze situatie zich hier voordoet. De Hoge Raad besluit dan ook de zaak door te verwijzen naar Hof Amsterdam.

 

Bron: HR 16-04-2021 (ECLI:NL:HR:2021:585)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.