Toegepaste winstverdeling vof onzakelijk

15 september 2023

Hof Den Bosch oordeelt dat een winstverdeling bij een vof onzakelijk is. De verliezen zijn namelijk uitsluitend toegerekend aan één vennoot. Kosten van de vakbond zijn privé en daarom niet aftrekbaar.

Vanaf 2013 treedt de man toe tot de onderneming van zijn echtgenote. Vanaf dat moment verrichten de man en zijn echtgenote de onderneming in firma-verband. Tot en met 2013 heeft de man een dienstbetrekking, die door een vaststellingsovereenkomst is beëindigd. Naar aanleiding van een boekenonderzoek zijn navorderingsaanslagen inkomstenbelasting aan de man opgelegd. Er vindt een correctie van de winstverdeling plaats en enkele kosten zijn volgens de inspecteur niet aftrekbaar.

Bij Hof Den Bosch is onder meer in geschil of de resultaatverdeling zakelijk is en of de kosten van het lidmaatschap van de vakbond en de kosten van schoonmaak aftrekbaar zijn. De verdeling van een negatief resultaat zodanig dat bij een vennoot een positief resultaat ontstaat en bij de ander een hoger negatief resultaat, is onzakelijk. Het is ook niet aannemelijk dat een derde die in dezelfde positie als de man verkeert, deze winstverdeling zou accepteren. De winstverdeling bij de vof is volgens het hof daarom ook onzakelijk. Het hof gaat uit van een winstverdeling van 50% aan ieder van de vennoten.

Het hof acht de kosten voor het lidmaatschap van de vakbond niet aftrekbaar. Het is niet aannemelijk dat de vakbond op zal treden bij een zakelijk conflict van de vof. Ook heeft de ondernemer verklaard het lidmaatschap aan te houden vanwege mogelijke juridische conflicten over de uitleg van de vaststellingsovereenkomst. Omdat de inspecteur ter zitting heeft verklaard dat de correctie voor schoonmaakkosten komt te vervallen, oordeelt het hof dat deze kosten wel aftrekbaar zijn.

De man heeft nog gesteld dat geen sprake is van een nieuw feit. De uitkomst van het boekenonderzoek vormt volgens het hof een nieuw feit dat navordering rechtvaardigt. Ook het beroep op het vertrouwensbeginsel faalt.

Bron: Hof Den Bosch 24-05-2023 (gepubl. 05-09-2023) (ECLI:NL:GHSHE:2023:1712)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.