Te veel berekende btw terugvragen als fiscus niets misloopt

19 december 2022

Heeft een btw-ondernemer te veel btw gefactureerd aan zijn afnemers? Maar bestaat er geen gevaar dat de fiscus belastinginkomsten misloopt? Dan hoeft de ondernemer het te veel berekende bedrag niet af te dragen.

Een Oostenrijkse GmbH exploiteert een binnenspeeltuin. In het belastingjaar 2019 past zij over haar diensten het btw-tarief van 20% toe. Daarbij reikt zij aan haar klanten kassabonnen uit met vermelding van dat tarief. De klanten van de binnenspeeltuin zijn uitsluitend eindverbruikers zonder recht op aftrek van voorbelasting. Naderhand realiseert de GmbH zich dat haar diensten zijn onderworpen aan het btw-tarief van 13%. Daarop corrigeert zij haar btw-aangifte om de te veel voldane btw terug te krijgen van de Oostenrijkse fiscus. Maar de fiscus denkt daar anders over en de zaak mondt uit in een beroepsprocedure. De verwijzende rechter vraagt zich het volgende af met betrekking tot een belastingplichtige die een factuur met een te hoog bedrag aan btw heeft uitgereikt. Doordat de afnemers uitsluitend eindafnemers zijn zonder recht op aftrek van voorbelasting, bestaat geen gevaar voor verlies van belastinginkomsten. Is onder deze omstandigheden de belastingplichtige toch verplicht om het te hoge bedrag aan btw te voldoen?
Het EU Hof van Justitie overweegt dat bij het ten onrechte factureren van btw, men deze moet voldoen als het gevaar bestaat dat de fiscus belastinginkomsten derft. Dat is het geval als de ontvanger van de factuur mogelijkerwijs zijn recht op aftrek van voorbelasting zal uitoefenen. In deze casus is echter het gevaar van verlies van belastinginkomsten onbestaand. De klanten van de GmbH zijn immers uitsluitend eindafnemers zonder recht op aftrek van voorbelasting. In dat geval hoeft de belastingplichtige te veel gefactureerde btw niet te voldoen.

Bron: EU HvJ 08-12-2022 (ECLI:EU:C:2022:968)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.