Steunpakket coronamaatregelen vierde kwartaal 2021

1 december 2021

Door de strengere maatregelen ter bestrijding van de oplopende besmettingen en ziekenhuisopnames, heeft het kabinet enkele aanpassingen doorgevoerd in het steunpakket voor het vierde kwartaal van 2021.

Wij zullen de verschillende aanpassingen hier kort behandelen.

NOW
In tegenstelling tot eerdere uitlatingen heeft het kabinet nu toch besloten de NOW weer te introduceren. Ondernemers met een omzetverlies van minimaal 20% kunnen voor de maanden november en december NOW aanvragen. De referentieperiode voor het omzetverlies is afhankelijk gesteld van de startdatum van de onderneming en te bepalen via onderstaande tabel.

Let wel, bij overnames of afstotingen kan een afwijkende referentieomzet-periode gelden.
De referentiemaand voor de loonsom wordt september 2021.

Naar verwachting zal de NOW begin december worden opengesteld.

 

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)
De TVL-regeling wordt voor Q4 2021 geherintroduceerd en binnenkort opengesteld. Ondernemers die in Q4 van 2021 een omzetverlies van minimaal 30% hebben vergeleken met Q4 2019 of Q1 2020 en die aan de overige voorwaarden voldoen, kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming van maximaal 100%.

 

Uitstel van betaling van belastingen
Het kabinet heeft besloten het uitstel van betaling voor ondernemers automatisch te verlengen tot eind 2021. Ondernemers of ondernemingen die nog geen uitstel hebben aangevraagd kunnen dit alsnog doen in 2021. Verder heeft het kabinet besloten de invorderingsrente nog een extra half jaar te laten staan op (bijna) 0%. Het kabinet brengt geen wijziging in de eerder aangekondigde datum waarop de terugbetaling van de belastingschuld moet starten. Die datum blijft (vooralsnog) staan op 1 oktober 2022.

 

Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC) en Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE)
Ter compensatie van het door de overheid afgekondigde evenementenverbod wordt de TRSEC en ATE ingezet. Voor de TRSEC wordt het subsidiepercentage verhoogd tot 100% tot en met 31 december 2021. Voor evenementen die buiten de TRSEC vallen, periode tussen 10 juli 2021 en 24 september 2021, geldt de ATE. Ook de ATE kent een subsidiepercentage van 100%. Op dit moment werkt de RVO de ATE regeling nog uit, waarna zij naar verwachting begin 2022 wordt opengesteld.

 

Buiten deze maatregelen heeft het kabinet ook steunmaatregelen aangekondigd voor de cultuur- en sportsector. De sociale vangnetten voor zelfstandigen, het besluit bijstandverlening zelfstandigen (bbz) en tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (tonk), worden verlengd.

Deze regelingen en de mogelijke begunstigden zijn dermate specifiek dat wij ervoor hebben gekozen ze niet in verder detail in deze nieuwsbrief te bespreken.

 

Wij gaan er van uit u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, schroom dan niet om met uw PKF-adviseur contact op te nemen.

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl