Staatssecretaris Marnix van Rij beantwoordt vragen Eerste Kamer rondom Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

18 november 2022

Het wetsvoorstel ‘Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten’ is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. Recent heeft Van Rij, Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst, vragen van de Eerste Kamer beantwoord over dit wetsvoorstel.

Generieke werking

Een aantal vragen van de fracties ziet op de (wenselijkheid van) de generieke werking van het wetsvoorstel. Dit houdt in dat de voorgestelde regeling, die ervoor zorgt dat het heffingsmoment bij uitgifte van aandelenoptierechten uitgesteld kan worden, toepasbaar is voor alle belastingplichtigen, terwijl deze in beginsel met name bedoeld was om start- en scale-ups de mogelijkheid te geven hun werknemers op een gepaste manier te belonen en te binden aan de onderneming.

Uit de Memorie van antwoord volgt dat inderdaad sprake is van een generieke werking, maar dat dit geen afbreuk zou doen aan de hoofddoelstelling van de regeling.

De generieke werking brengt daarnaast met zich mee dat de regeling door alle werknemers kan worden gebruikt, zo ook door buitenlandse werknemers. Indien deze werknemers in het buitenland wonen op het moment dat onder de voorgestelde wet belasting kan worden geheven (op het moment dat de verkregen aandelen verhandelbaar worden), kan het zo zijn dat Nederland niet de volledige belastingclaim zal kunnen effectueren op grond van belastingverdragen. Per saldo zal de opbrengst in internationale situaties echter niet anders zijn dan onder huidige wetgeving.

Bruto dividend

Tot het moment van verhandelbaar worden van de aandelen worden ook dividenduitkeringen tot het loon van de werknemers gerekend. Hierbij geldt dat het bruto dividendbedrag in aanmerking genomen dient te worden. Eventuele ingehouden dividendbelasting kan (onder voorwaarden) verrekend worden met de verschuldigde inkomstenbelasting.

Inwerkingtreding

De Staatssecretaris heeft op 11 november de Eerste Kamer verzocht om het wetsvoorstel vóór het kerstreces te behandelen, zodat de wet per 1 januari 2023 in werking kan treden. Een latere behandeling door de Eerste Kamer zou namelijk leiden tot verdere vertraging, aangezien de stukken dan in overleg met de Raad van State en de Tweede Kamer aangepast dienen te worden, waarna ze opnieuw behandeld zouden moeten worden door de Eerste Kamer.

Afsluiting

Vragen over aandelenoptieregelingen? Neem dan gerust contact op met Dennis Sweere of Twan Weusten.

Zie ook dit artikel voor meer informatie over werknemersparticipatie en belastingheffing.

 

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl