Splitsingsfaciliteit OVB geldt ook voor aandeelhouder

18 april 2023

Ook aandeelhouders die rechtstreeks uit een juridische splitsing aandelen in een vastgoedlichaam verkrijgen, hebben onder voorwaarden recht op een vrijstelling van overdrachtsbelasting.

Twee aandeelhouders hebben ieder een belang van 50% in een vennootschap. Vanwege onenigheid over de verdere bedrijfsvoering en investeringsbeslissingen besluiten de (indirecte) aandeelhouders om hun samenwerking te ontvlechten. Daartoe vindt op 17 november 2020 een zuivere juridische splitsing plaats van de vennootschap. Daarbij belanden alle onroerende zaken van de gesplitste vennootschap bij een van de nieuwe bv’s. Die nieuwe bv kwalificeert daarom als een zogeheten onroerendezaakrechtspersoon (OZR). Daardoor moet de aandeelhouder die de aandelen in deze OZR verkrijgt in eerste instantie daarover overdrachtsbelasting betalen. Tussen deze aandeelhouder en de fiscus ontstaat een geschil of de splitsingsfaciliteit van toepassing is. De inspecteur meent dat deze faciliteit alleen geldt voor de verkrijging van de Nederlandse onroerende zaken door de nieuwe bv. De verkrijging van de aandelen in die OZR door de aandeelhouder is niet vrijgesteld, aldus de fiscus. Daarom krijgt de aandeelhouder een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting opgelegd.

Maar Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt ten gunste van de aandeelhouder. Ook de aandelen die een aandeelhouder rechtstreeks uit de juridische splitsing heeft verkregen, vallen onder de vrijstelling. De rechtbank haalt dit uit de parlementaire geschiedenis van de splitsingsfaciliteit. Vervolgens vernietigt de rechtbank de naheffingsaanslag.

Bron: Rb Zeeland-West-Brabant 23-03-2023 (gepubl. 11-04-2023) (ECLI:NL:RBZWB:2023:1900)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.