Schenking eigen schilderij aan stichting geen aftrekbare gift

21 oktober 2018

Een schenking aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is niet automatisch een aftrekbare gift. Hiervoor moet namelijk aan meerdere voorwaarden worden voldaan, zo bevestigde Hof Arnhem-Leeuwarden.

Een beeldend kunstenaar had een eigen schilderij geschonken aan een stichting die in 2012 de status van ANBI verkreeg. Dit gebeurde in 2012 bij notariële akte in de vorm van een periodieke schenking, waarbij de kunstenaar elk jaar één/vijfde deel van het schilderij schonk aan de stichting. Deze schenkingen hadden een waarde van € 20.000 per jaar. In 2016 droeg de stichting het schilderij over aan een museum.

 

Het hof bepaalde dat de periodieke gift van € 20.000 niet aftrekbaar was. Het hof wees erop dat een schenking alleen een aftrekbare gift kan zijn als deze plaatsvindt uit vrijgevigheid en de gever door de schenking verarmt. Bovendien moet de begunstigde door de schenking worden verrijkt. In deze zaak was geen sprake van een verrijking van de begunstigde, aangezien de stichting het schilderij moest schenken aan een museum. Ook vond het hof dat er geen sprake was van vrijgevigheid, aangezien de kunstenaar met de schenking zijn naamsbekendheid wilde vergroten, wat volgens het hof als een tegenprestatie kan worden gezien. Hierdoor had de kunstenaar geen recht op de giftenaftrek.

 

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 9-10-2018, nr. 17/00773 (ECLI:NL:GHARL:2018:8807)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.