Schending EVRM betekent niet einde van alle box 3-heffing

16 mei 2022

De vaststelling dat de vermogensrendementsheffing een schending van het EVRM vormt, heeft niet als gevolg dat de box 3-heffing volledig achterwege moet blijven.

In een zaak voor Hof Arnhem-Leeuwarden moet een man over het jaar 2017 € 1.281 aan vermogensrendementsheffing betalen. Dat is vóór een eventuele aftrek van buitenlandse bronbelasting. Maar zijn werkelijke totale rendement over zijn box 3-bezittingen in 2017 is slechts € 646. De man gaat daarom in bezwaar en beroep tegen de vermogensrendementsheffing. Zijn argument is dat de box 3-heffing op stelselniveau in strijd is met het recht op ongestoord genot van eigendom. In zijn geval is zelfs sprake van een verdragsschending op stelselniveau, zo stelt de man. Ook beweert hij dat de vermogensrendementsheffing voor hem een individuele en buitensporige last is. Zijn standpunt is dat de box 3-heffing geheel achterwege moet blijven.

Aangezien het werkelijke inkomen uit sparen en beleggen van de man lager is dan het forfaitaire rendement, heeft de man dankzij het Kerstarrest recht op rechtsherstel. Het hof betrekt dan ook voor het jaar 2017 alleen het werkelijk rendement van € 646 in de heffing. Verder dan dat gaat het hof niet. Het hof haalt namelijk uit het Kerstarrest niet dat de geconstateerde verdragsschending meebrengt dat een box 3-heffing geheel buiten toepassing dient te blijven.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 26-04-2022 (gepubl. 06-05-2022) (ECLI:NL:GHARL:2022:3217)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.