Schadeplicht Staat door onjuiste implementatie Unierecht

30 juli 2020

Als de Nederlandse overheid een onderdeel van de btw-richtlijn onjuist implementeert, kan dat ondernemers in een nadelige concurrentiepositie brengen. Onder voorwaarden moet de Staat de schade vergoeden die ondernemers door dit concurrentienadeel lijden.

Een bv exploiteert van januari 2008 tot en met 15 januari 2015 een commerciële jachthaven voor luxe pleziervaartuigen. Zij verhuurt onder meer ligplaatsen en moet daarover het hoge btw-tarief in rekening brengen. De bv meent dat zij daardoor een concurrentienadeel heeft ten aanzien van verenigingshavens. Als een vereniging namelijk geen personeel in dienst heeft, kan zij in principe gebruik maken van de sportvrijstelling in de omzetbelasting. In 2016 spreekt het EU Hof zich uit over de implementatie van de btw-richtlijn. Nederland heeft met betrekking tot de sportvrijstelling voor vaartuigen de btw-richtlijn onjuist geïmplementeerd. Aan de ene kant past Nederland de sportvrijstelling te krap toe, doordat watersportverenigingen met personeel niet zijn vrijgesteld. Aan de andere kant is de Nederlandse sportvrijstelling te ruim. Verenigingen passen de vrijstelling ook toe op prestaties met betrekking tot vaartuigen die niet geschikt zijn voor sportbeoefening. Naar aanleiding van dit arrest wordt de sportvrijstelling voor vaartuigen aangepast.

 

Dat neemt niet weg dat de bv een concurrentienadeel heeft geleden door de onjuiste toepassing van de sportvrijstelling. Zij stelt de Nederlandse staat aansprakelijk voor de daardoor geleden schade. Rechtbank Den Haag buigt zich over deze kwestie. De rechtbank noemt de voorwaarden waaronder de Staat aansprakelijk is te stellen vanwege een onjuiste implementatie van de btw-richtlijn:

  • de geschonden rechtsregel dient om particulieren rechten toe te kennen;

  • de schending moet voldoende gekwalificeerd zijn; en

  • er bestaat een direct causaal verband tussen de schending van de verplichting en de geleden schade.

 

De rechtbank oordeelt dat aan alle voorwaarden voor staatsaansprakelijkheid is voldaan. De btw-neutraliteit is geschonden. De bv heeft daardoor een concurrentienadeel geleden. Wel komt de rechtbank tot een veel lager bedrag dan de bv. Terwijl de bv de schade berekent op € 3,6 miljoen voor oprenting, komt de rechtbank uit op een schadevergoeding van € 100.000.

 

Bron: Rb. Den Haag 15-04-2020, nr. C/09/564836/HA ZA 18-1242 (ECLI:NL:RBDHA:2020:5893)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.