Ruim voor emigratie dga opgerichte bv is geen misbruik

8 december 2022

Het ligt niet voor de hand dat een bv is gebruikt om belasting te ontgaan als er vele jaren liggen tussen de oprichting van de bv en de emigratie van haar bestuurder.

Twee zaken voor Hof Den Haag zien op de emigratie van een bestuurder van een bv die op Curaçao is gevestigd. Door deze emigratie op 31 december 2011 vindt een verplaatsing van de feitelijke leiding plaats. De bv participeert samen met holdings van familieleden van de bestuurder in een onderneming. Eind 2015 vindt de verkoop van deze onderneming plaats. De bv ontvangt in 2016 de verkoopopbrengst via een dividenduitkering. Zij doet niet aan dooruitkering van het dividend aan de bestuurder. Volgens de Belastingdienst is het dividend belast. Maar Rechtbank Den Haag is het met de bv eens dat het dividend onbelast is. Het dividend zou alleen belast zijn als de bv als buitenlandse belastingplichtige een aanmerkelijk belang in een Nederlandse onderneming houdt om zo belasting te ontgaan. Dat is hier niet het geval, aldus de rechtbank.

De fiscus gaat echter in hoger beroep. Volgens de inspecteur heeft de bv niet bewezen dat geen sprake is van een misbruiksituatie. Het hof gaat hierin niet mee. De structuur in deze casus is ontstaan in het kader van het familiebedrijf. Daarbij houden diverse familieleden ieder via een persoonlijke houdstervennootschap een (indirect) belang in de onderneming. Bij de oprichting van de bv is sprake geweest van een gebruikelijke binnenlandse houdsterstructuur. Op dat moment bestond geen voornemen tot verplaatsing van de feitelijke leiding van de bv. De bestuurder is naar Curaçao geëmigreerd omdat hij na zijn pensionering daar wil wonen. Verder is de bv de uiteindelijk gerechtigde van het dividend en geen doorstroomvennootschap. De bv is evenmin ergens tussengeschoven. Gezien het tijdsverloop tussen de oprichting van de bv en de emigratie liggen het motief van belasting ontgaan niet voor de hand. Het hof wijst het hoger beroep van de Belastingdienst af.

Bron: Hof Den Haag 19-10-2022 (gepubl. 21-11-2022) (ECLI:NL:GHDHA:2022:2200) en (ECLI:NL:GHDHA:2022:2201)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.