Revisierente door overschrijding maximum afkoopwaarde

20 juni 2019

Soms kan een verzekeringnemer bij arbeidsongeschiktheid zijn lijfrenteproduct afkopen zonder dat hij dan 20% revisierente hoeft te betalen. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid is bij afkoop geen revisierente verschuldigd als de afkoopsom onder een maximum blijft.

Een man heeft samen met zijn vrouw een schoonmaakbedrijf. Het echtpaar exploiteert deze onderneming in de vorm van een vennootschap onder firma (VOF). Deze VOF heeft grote betalingsachterstanden opgelopen bij de Belastingdienst voor de omzetbelasting en loonbelasting. Om van de betalingsachterstanden af te zijn heeft de ondernemer zijn lijfrentepolis afgekocht. Over de afkoop van de polis heeft hij ook nog gecorrespondeerd met de Belastingdienst. Bij het opleggen van de aanslag heeft de Belastingdienst de man revisierente in rekening gebracht. In geschil bij Rechtbank Noord-Nederland is of de Belastingdienst terecht heffingsrente in rekening heeft gebracht. De rechtbank bepaalt aan de hand van de aanwezige stukken in het dossier dat de ondernemer vanwege arbeidsongeschiktheid onder voorwaarden zijn lijfrentepolis kan afkopen, zonder dat dan revisierente is verschuldigd. De afkoopwaarde van de polis bij afkoop vanwege arbeidsongeschiktheid mag in dat geval echter niet hoger zijn dan de gemiddelde premiegrondslag voor 2014 en 2015 voor het bepalen van de jaarruimte voor de aftrekbare lijfrentepremie. De bruto afkoopsom is wel hoger dan het hiervoor genoemde gemiddelde, zodat de Belastingdienst volgens de rechtbank terecht revisierente in rekening heeft gebracht. De ondernemer bracht ook nog de correspondentie in met de Belastingdienst die hij heeft gevoerd over de afkoop van de lijfrentepolis. De rechtbank ziet dit als een beroep op het vertrouwensbeginsel. Uit de ingebrachte stukken blijkt volgens de rechtbank echter dat de man op de hoogte is van het feit dat bij afkoop van lijfrentepolissen ook 20% revisierente is verschuldigd. Die bekendheid leidt ertoe dat de man geen gerechtvaardigd vertrouwen kan ontlenen aan een eventueel handelen of nalaten van de Belastingdienst.

 

Bron: Rb. Noord-Nederland, 11-10-2018 (gepubl. 11-06-2019)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.