Renteaftrek voor schuld aan verbonden lichaam

13 maart 2023

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de rente op een schuld aan een verbonden lichaam aftrekbaar is. Dat is het geval omdat het verbonden lichaam zodanige financieringsactiviteiten uitvoert dat het daarmee een financiële spilfunctie binnen het concern vervult.

Een Nederlandse tussenhoudster is dochter van een in Zweden gevestigde topholding. Die vennootschap houdt 71% van de aandelen in een Italiaanse vennootschap (SpA). De overige 29% van de aandelen in deze vennootschap zijn via de beurs in handen van derden. In 2004 besluit het concern deze aandelen van de beurs te halen. Daartoe is de Italiaanse biedingsvennootschap K opgericht, waarin de Nederlandse tussenhoudster alle aandelen houdt en waarin zij € 237 miljoen heeft gestort. Deze kapitaalstorting heeft de Nederlandse tussenhoudster gefinancierd met een lening van een aparte Treasury-afdeling van de topholding. K heeft na openbare biedingen circa 23% van de aandelen SpA verworven. De overige 6% heeft de Nederlandse tussenhoudster rechtstreeks verworven, gefinancierd met een andere lening van Treasury van € 50 miljoen. De Nederlandse tussenhoudster heeft deze aandelen als kapitaalstorting overgedragen aan K.

De Nederlandse tussenhoudster heeft de rente op de leningen in aftrek gebracht. De inspecteur heeft de aftrek geweigerd op basis van art. 10a Wet Vpb 1969. Bij hof Den Bosch is in geschil of de rente aftrekbaar is.

Het hof heeft de inspecteur in het gelijk gesteld. Daartoe heeft het hof overwogen dat de Nederlandse tussenhoudster niet aannemelijk heeft gemaakt dat geen sprake is van een onzakelijke omleiding, en dat daarom aan beide leningen niet in overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag liggen.

De Hoge Raad vernietigt de hofuitspraak. Aan een schuld liggen in overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag als het verbonden lichaam bij wie de schuld is aangegaan, zodanige financieringsactiviteiten uitvoert dat het daarmee een financiële spilfunctie vervult. In een zodanig geval kan niet worden gezegd dat gelden zijn omgeleid. Van een financiële spilfunctie is sprake als dat lichaam:

  1. een actieve financieringsfunctie vervult binnen de groep;
  2. zich in hoofdzaak bezighoudt met financiële transacties voor die groep en
  3. voldoende zelfstandig is in de dagelijkse bedrijfsvoering.

De Nederlandse tussenhoudster heeft bij het hof gesteld dat Treasury binnen het concern een financiële spilfunctie vervult. Het hof heeft deze stelling niet behandeld. Daarom kan de hofuitspraak niet in stand blijven en moet verwijzing volgen. Verder merkt de Hoge Raad nog op dat als na verwijzing komt vast te staan dat renteaftrek niet wordt uitgesloten door art. 10a Wet Vpb 1969, de renteaftrek niet alsnog kan worden geweigerd op grond van fraus legis.

Bron: HR 03-03-2023 (ECLI:NL:HR:2023:330)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.