Rekenrente van minimaal 4% niet in strijd met art. 1 EP EVRM

27 maart 2023

Bij de waardering van pensioenverplichtingen moet een rekenrente van ten minste 4% in aanmerking worden genomen. Dit is niet in strijd met art. 1 EP EVRM.

Een bv draagt op 31 december 2013 de pensioenverplichting van haar dga over aan een dochtervennootschap. Op basis van een afspraak met de inspecteur waardeert de bv de pensioenverplichting tot die datum op commerciële grondslagen, met een rekenrente van 2,57%. De dochtervennootschap moet per 1 januari 2014 (ingangsdatum pensioen) de waarde bepalen op fiscale grondslagen, met een rekenrente van 4%. Dit resulteert in 2014 in een belaste vrijval van een deel van de pensioenverplichting.

Hof Amsterdam oordeelt dat het fiscale waarderingsvoorschrift niet in strijd is met goed koopmansgebruik. Verder oordeelt het hof dat het voorschrift dat bij de waardering van pensioenverplichtingen een rekenrente van 4% in aanmerking moet worden genomen niet in strijd is met art. 1 EP EVRM.

De Hoge Raad onderschrijft dat oordeel en verwijst hierbij naar de conclusie van A-G Wattel. De fiscale onderwaardering van een pensioenverplichting maakt volgens de Hoge Raad geen inbreuk op een eigendom of een gerechtvaardigde verwachting. Om die reden is er geen sprake van een schending van art. 1 EP EVRM.

Bron: Hoge Raad 17-03-2023 (ECLI:NL:HR:2023:324), (ECLI:NL:HR:2023:421) en (ECLI:NL:HR:2023:425)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.