Rechtbank neemt waardestijging vastgoed mee in box 3

4 oktober 2023

Volgens Rechtbank Den Haag moet men voor het toepassen van rechtsherstel met betrekking tot box 3 ongerealiseerde vermogenswinsten op vastgoed meenemen in het werkelijk behaald rendement.

In haar aangifte inkomstenbelasting over 2017 geeft een vrouw op dat zij onder andere onroerende zaken in Nederland en in het buitenland bezit. De Nederlandse onroerende zaak is een kantoorpand met een waarde van € 172.000. Dit kantoorpand is bestemd om te verhuren. De buitenlandse onroerende zaken betreffen een appartementsrecht en een aandeel in een vakantiewoning in Zweden. De vrouw houdt deze onroerende zaken in gedeelde eigendom met haar overige familieleden en verhuurt ze niet. Daarnaast heeft de vrouw een pand in België dat zij in 2017 verhuurt. Zij heeft voor de onroerende zaken in Zweden en België verzocht om een vermindering wegens aftrek elders belast. Bij het opstellen van de aanslag inkomstenbelasting over 2017 volgt de inspecteur de ingediende aangifte. De box 3-belasting bedraagt (30% x box 3-inkomen van € 34.589=) € 10.376 -/- € 7.541 aftrek elders belast = € 2.835. Maar de vrouw gaat in beroep tegen de aanslag.

Werkelijk rendement overtreft forfaitair rendement
Rechtbank Den Haag constateert echter dat de berekening van het box 3-inkomen volgens de Wet rechtsherstel box 3 voor de vrouw niet leidt tot minder box 3-belasting. Zelfs rekenen met het werkelijk rendement levert geen belastingverlaging op. De rechtbank meent dat ongerealiseerde waardestijgingen ook behoren tot het werkelijk behaald rendement. Uit de aangifte 2018 van de vrouw blijkt dat de onroerende zaken gedurende 2017 in waarde zijn gestegen. Zelfs na aftrek van kosten is per saldo en in totaal sprake van een waardestijging van € 62.600. Bovendien maakt de vrouw niet aannemelijk dat sprake is van een individuele en buitensporig last.

Geen invloed op heffingsbevoegdheid
De vrouw stelt ook nog dat dat de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting te laag is berekend. Bij de berekening van de vrijstelling voor buitenlands voordeel uit sparen en beleggen houdt men namelijk rekening met het effectief progressieve tarief van box 3. Daarmee heeft Nederland in strijd met de belastingverdragen met Zweden en België een eigen heffingsmogelijkheid gecreëerd. Maar de rechtbank oordeelt dat deze omstandigheid geen invloed heeft op de heffingsbevoegdheid van Zweden respectievelijk België. Bovendien is Nederland als woonstaat bevoegd de inkomsten uit onroerende zaken in de heffingsgrondslag te betrekken voordat zij een voorkoming van dubbele belasting toepast. De rechtbank oordeelt dat de wijze waarop Nederland aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verleent niet leidt tot een verschil in behandeling tussen buitenlandse en Nederlandse onroerende goederen. De rechtbank verwerpt daarom het beroep op schending van het vrije verkeer van kapitaal. Het beroep van de vrouw is ongegrond.

Bron: Rb Den Haag 10-05-2023 (gepubl. 27-09-2023) (ECLI:NL:RBDHA:2023:14120)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.