Ratio verzet zich tegen verlengde navorderingstermijn

18 september 2020

Bij buitenlandse inkomsten en buitenlands vermogen beschikt de Nederlandse fiscus over onvoldoende controlemogelijkheden. Met de verlengde navorderingstermijn van 12 jaar heeft de Nederlandse fiscus meer controlemogelijkheden. Zijn die extra controlemogelijkheden niet nodig, dan geldt de gewone navorderingstermijn.

Een bv maakt deel uit van een internationaal concern. Het concern houdt zich voornamelijk bezig met de verkoop van sportschoeisel. Voor het jaar 2011 doet de bv aangifte vennootschapsbelasting en vraagt ze een tegemoetkoming vanwege dubbele belasting omdat een deel van haar omzet in Oostenrijk is behaald. In 2018 heeft de gemachtigde de Belastingdienst gemeld dat er geen vaste inrichting in Oostenrijk is. De Belastingdienst wil over 2011 vennootschapsbelasting navorderen vanwege de ten onrechte toegepaste aftrek ter voorkoming van dubbele belasting.

 

Bij Rechtbank Noord-Holland gaat het om de vraag of de inspecteur gebruik kan maken van de verlengde navorderingstermijn. De rechtbank leidt uit de parlementaire geschiedenis van de bepaling af dat deze is ingevoerd om de fiscus meer controlemogelijkheden te geven. Die zijn met name nodig omdat buitenlands inkomen of vermogen makkelijker aan het zicht van de Belastingdienst kan worden onttrokken. De inkomsten uit Oostenrijk zijn volgens de rechtbank echter niet aan het zicht van de Belastingdienst onttrokken. Deze inkomsten zijn wel degelijk vermeld in de aangifte, alleen er is een tegemoetkoming dubbele belasting voor geclaimd. Als de inspecteur bij de bv informatie had opgevraagd had hij zelf kunnen beoordelen of de aftrek tegemoetkoming dubbele belasting terecht is geweest. Bovendien staat is het belastingverdrag met Oostenrijk de mogelijkheid opgenomen om inlichtingen in te winnen. Er is dus geen sprake van aan het zicht van de Belastingdienst onttrekken van inkomen. De inspecteur kan ook niet aantonen dat de bv uitdrukkelijk akkoord is gegaan met navordering buiten de navorderingstermijn om.

 

Bron: Rb. Noord-Holland 23-07-2020, nr. HAA 19/4834 (ECLI:NL:RBNHO:2020:6964)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.