Privaatrechtelijke dienstbetrekking ondanks management-bv

29 maart 2019

Lijken managementovereenkomsten op arbeidsovereenkomsten? Dan zijn de dga’s van de management-bv’s in dienstbetrekking werkzaam bij de opdrachtgever en daardoor verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Een bv heeft drie houdstermaatschappijen als aandeelhouders. Deze drie vennootschappen houden ieder 26% van de aandelen in de bv. Daarnaast is er nog een vierde houdstermaatschappij die 22% van de aandelen houdt in de bv. De bv sluit met haar drie aandeelhouders een managementovereenkomst. Bij Rechtbank Gelderland is in geschil of de dga’s van de drie houdstervennootschappen al dan niet verplicht zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De dga’s zijn verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen als sprake is van een arbeidsovereenkomst. De rechtbank oordeelt dat voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst alle omstandigheden van het geval, in onderling verband bezien, in aanmerking moeten worden genomen. De rechtbank is van oordeel dat de dga’s van de drie management-bv’s in dienstbetrekking werkzaam zijn. De volgende bepalingen in de managementovereenkomsten zijn daarvoor bepalend:

  • De management-bv’s kunnen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bv de werkzaamheden door andere personen dan hun dga’s laten uitvoeren.
  • Er is een maandvergoeding afgesproken op basis van een 40-urige werkweek.
  • Er is een doorbetalingsverplichting voor 12 maanden opgenomen voor de werk-bv bij ziekte van de dga van de houdstervennootschap.
  • De managementovereenkomst komt te vervallen zodra de dga van de houdstermaatschappij komt te overlijden of wanneer de dga van de houdstermaatschappij geen aandelen meer heeft in die vennootschap.
  • Er geldt een non-concurrentiebeding voor relaties van de werk-bv die 80% van de omzet leveren als de werkzaamheden door de dga’s van de houdstermaatschappijen wordt uitgevoerd.
  • Het is de werk-bv die een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluit.

 

De rechtbank bepaalt op grond van het bovenstaande tot het bestaan van een verzekeringsplicht van de dga’s voor de werknemersverzekeringen.

 

Bron: Rechtbank Gelderland 15-3-2019

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.