Per diem kan gericht zijn vrijgesteld

30 april 2020

Per diem kan gericht zijn vrijgesteld

Een daggeldvergoeding (per diem) van een piloot, ontvangen van een buitenlandse werkgever, is voldoende gespecificeerd als aangewezen en daarmee onbelaste vergoeding.

Belanghebbende woont in Nederland en is vanaf 28 september 2015 werkzaam als piloot. Hij is in dienstbetrekking bij een Ierse werkgever. Zijn thuisbasis was in 2015 een luchthaven in Duitsland (de basis). De werkgever is niet inhoudingsplichtig voor de Nederlandse loonheffingen.

 

Belanghebbende ontvangt een daggeldvergoeding (per diem) van € 4,60 per uur als hij niet op de basis is. Deze vaste vergoeding is vastgelegd in appendix B bij de arbeidsovereenkomst. Op basis van afspraken tussen de Europese Unie en de EASA (European Union Aviation Safety Agency) mogen ‘per diems’ de vastgestelde bedragen niet overschrijden: ‘per diems cover accommodation, meals, local travel within the place of mission and sundry expenses’.

 

Belanghebbende heeft in 2015 € 2.772,24 als ‘per diem’ ontvangen. Deze bedragen zijn niet in de jaaropgave van de werkgever opgenomen en belanghebbende heeft de ‘per diems’ niet in zijn aangifte inkomstenbelasting aangegeven.

 

In geschil is of de ‘per diem’ als gerichte vrijstelling een onbelaste kostenvergoeding vormt. Belanghebbende beantwoord deze vraag bevestigend. De inspecteur ontkennend.

 

Ondanks het ontbreken van een Nederlandse inhoudingsplichtige kan een deel van belanghebbende’s loon als onbelaste kostenvergoeding worden aangemerkt, indien en voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden van art. 31a (gerichte vrijstelling) Wet LB 1964. Die bepaling moet zo worden uitgelegd dat de onbelaste looncomponenten vooraf door de werkgever aangewezen dienen te zijn. In de arbeidsovereenkomst en appendix B is een ‘per diem’ van € 4,60 per uur buiten de basis overeengekomen. Uit de criteria die in appendix B zijn vermeld, kan worden afgeleid dat de vergoeding ziet op eten, drinken en overnachtingen. De rechtbank oordeelt dat daarmee aannemelijk is gemaakt dat de ‘per diem’ in voldoende mate is gespecificeerd om als aangewezen, en daarmee onbelaste vergoeding te worden aangemerkt. Het beroep van belanghebbende is gegrond.

 

Bron: Rb. Den Haag 02-04-2020, nr. 19/4111 (ECLI:NL:RBDHA:2020:3408)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

Beste bezoeker,

Vanaf heden is PKF Wallast gefuseerd en gaan wij verder onder onze nieuwe naam Newtone. Bezoek onze nieuwe website via newtone.nl
Bezoek website