Pensioenaanspraak belast door onzakelijke lening

22 maart 2021

Bij het verstrekken van een onzakelijke lening door een bv aan haar dga, heeft de dga in feite over een deel van zijn pensioen kunnen beschikken. Hof Den Bosch oordeelt dat hierdoor sprake is van een gedeeltelijke afkoop van het pensioen. Daardoor is de gehele pensioenaanspraak bij de dga belast.

Een ondernemer heeft tot 2005 zijn ondernemingsactiviteiten in de bouwsector via een bv-structuur gedreven. In 2005 heeft hij gebruikgemaakt van de geruisloze terugkeer. Vanwege een pensioenaanspraak bij de bv heeft de dga een nieuwe pensioen-bv opgericht. In 2015 verstrekt die pensioen-bv in totaal voor € 50.000 aan leningen aan de dga en een lening van € 4.855 aan een andere onderneming van de dga. Per 31 december 2015 heeft de pensioen-bv geen liquide middelen meer. De totale vordering van pensioen-bv op de ondernemer bedraagt dan € 364.622.

In geschil bij Hof Den Bosch is of de inspecteur terecht de gehele pensioenaanspraak tot het loon heeft gerekend. Net als de rechtbank deelt het hof de zienswijze van de inspecteur. De in 2015 gesloten overeenkomsten van geldlening zijn niet volwaardig. Een derde zou in de gegeven omstandigheden nooit dergelijke leningsovereenkomsten zijn aangegaan. Het vermogen van de onderneming van de ondernemer is negatief € 7 ton bij het aangaan van de leningen en er is een enorme belastingschuld die alleen maar is toegenomen. Bovendien is er nog een grote lening van de ondernemer aan pensioen-bv waarop niets werd afgelost en waarbij de rente jaarlijks werd bijgeschreven bij de hoofdsom. Volgens het hof is het niet mogelijk iemand te vinden die onder dezelfde voorwaarden tegen wat voor rente dan ook aan iemand zoals de ondernemer een dergelijke lening zou verstrekken. Ook de verstrekte zakelijke zekerheden hebben geen reële betekenis, nu het hypotheekrechten van tweede of derde rang zijn. Na uitwinning door de banken blijft er niets meer over. De leningen zijn onzakelijk. Door de onzakelijke leningen heeft de ondernemer in feite al een deel van zijn pensioen gehad. Dat is gedeeltelijke afkoop. Gedeeltelijke of gehele afkoop leidt tot het belasten van de pensioenaanspraak bij de ondernemer voor de waarde in het economische verkeer. Daar komt ook nog eens 20% revisierente bovenop.

 

Bron: Hof Den Bosch 21-01-2021 (ECLI:NL:GHSHE:2021:137)

 

 

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.