Pand is btw-bedrijfsmiddel door beschikkingsmacht

27 december 2021

Een btw-ondernemer heeft de volledige beschikkingsmacht over een pand. In dat geval telt dat pand als een bedrijfsmiddel van de ondernemer. Het gevolg is dat privégebruik van dat pand een belaste dienst vormt.

Twee echtgenoten laten een pand bouwen op grond die zij samen in eigendom hebben. Zij nemen dat pand in 2011 in gebruik door het te bewonen. Daarnaast drijven de echtgenoten een VOF die dat pand gedeeltelijk gebruikt voor bedrijfsdoeleinden. De VOF is daarvoor geen vergoeding verschuldigd. Zij heeft de btw ter zake van de bouw steeds volledig afgetrokken. In een beroepsprocedure stelt de VOF dat het pand niet ‘een tot haar bedrijf behorend goed’ is. Daardoor is het privégebruik van het pand niet aan te merken als een btw-belaste dienst.

De Belastingdienst is het oneens met de VOF en het geschil belandt voor Hof Arnhem-Leeuwarden. Het hof stelt de VOF in het gelijk. Wanneer de staatssecretaris van Financiën in cassatie gaat, houdt die beslissing echter geen stand. De Hoge Raad begint met een uiteenzetting van het juridische kader inzake ‘goederen van het bedrijf van de ondernemer’. Ook het begrip ‘goederen van het bedrijf van een maatschap of een VOF’ komt aan bod. Vervolgens constateert de Hoge Raad dat de echtgenoten de vennoten van de belanghebbende VOF zijn. Daarnaast hebben zij gezamenlijk het pand laten bouwen op grond die zij in gemeenschappelijke eigendom hebben. Verder had het hof als uitgangspunt moeten nemen dat de VOF bevoegd was om over het pand te beschikken als ware zij eigenaar. Het hof heeft dit miskend, zodat de Hoge Raad de hofuitspraak vernietigt en de zaak zelf afdoet.

De VOF stelt geen feiten die weerleggen dat zij de macht heeft om over het pand te beschikken als ware zij eigenaar. Aangezien zij het pand mede heeft gebruikt voor bedrijfsdoeleinden en alle voorbelasting die in verband met het pand in rekening is gebracht, heeft afgetrokken, is het pand gaan behoren tot haar bedrijfsvermogen. Dat de facturen op naam van (een van) de echtgenoten zijn gesteld, doet daar niets aan af. De VOF heeft het pand in 2015 mede voor andere dan bedrijfsdoeleinden gebruikt, namelijk privégebruik door de echtgenoten. Daarom is de met betrekking tot dat gebruik btw verschuldigd op grond van de wet. De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep van de staatssecretaris gegrond.

 

Bron: Hoge Raad 17-12-2021 (ECLI:NL:HR:2021:1836)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.