Overlijden leidt tot fictieve vervreemding ab-aandelen

13 september 2021

Krijgt een erfgenaam de last opgelegd om wat zij van de nalatenschap onvervreemd en onverteerd nalaat, uit te keren aan derden? En behoren tot de nalatenschap van die erfgenaam ab-aandelen? Dan is bij overlijden van die erfgenaam sprake van een fictieve vervreemding van de ab-aandelen.

Een vrouw is erfgenaam van haar ouders. Eerst overlijdt moeder, vervolgens vader. In zijn testament heeft vader zijn dochter via een fideï commis de residuo de last opgelegd om wat zij onvervreemd en onverteerd nalaat uit te keren enkele ANBI’s. Tot de nalatenschap van vader behoren ab-aandelen. Na het overlijden van de dochter heeft de executeur-testamentair een overlijdensaangifte ingediend. Na een controle heeft de Belastingdienst het aangegeven inkomen uit ab gecorrigeerd en een navorderingsaanslag opgelegd.
In geschil bij Rechtbank Den Haag is of sprake is van fictieve vervreemding van de ab-aandelen door het overlijden van de dochter. Vanwege het overlijden van haar vader, heeft de dochter de eigendom gekregen van de ab-aandelen. Zij is tot haar overlijden ab-houder. Door haar overlijden zijn de aandelen uitgekeerd aan de ANBI’s door toepassing van het fideï de commis residuo. Dit is een overgang krachtens erfrecht onder bijzondere titel.
De rechtbank is het niet eens met de stelling dat door het overlijden van de dochter de aandelen nooit tot de nalatenschap van de dochter hebben behoord vanwege de ontbindende voorwaarde van het fideï de commis residuo. De ANBI’s zouden dan de aandelen direct van vader hebben geërfd. De rechtbank verwerpt deze stelling. In de wet IB is een fictiebepaling opgenomen, die in werking treedt bij overlijden van de ab-houder. Of de ab-aandelen tot de boedel van de dochter hebben behoord, is niet relevant. Door haar overlijden is er naar het oordeel van de rechtbank een fictieve vervreemding van de ab-aandelen.

 

Bron: Rb. Den Haag 22-06-2021 (gepubl. 02-09 2021) (ECLI:NL:RBDHA:2021:9237)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl