Ook minderheidsbelanghouder kan tot FE OB behoren

23 februari 2023

Hebben alle aandeelhouders van een bv een minderheidsbelang in die bv? Dan nog kunnen de bv en haar aandeelhouders een fiscale eenheid voor de omzetbelasting vormen.

Een bv houdt zich bezig met assurantiebemiddeling en financiële dienstverlening. Zeven afzonderlijke houdstervennootschappen houden ieder 1/7 deel van de aandelen in de bv. Iedere holding heeft een andere 100%-aandeelhouder, allemaal natuurlijke personen. De zeven holdings ontvangen een fee van de bv. Volgens de bv is deze fee niet belast met omzetbelasting, omdat de holdings niet zouden kwalificeren als btw-ondernemer. Maar de inspecteur meent dat de holdings wel btw-ondernemers zijn. Hij laat echter weten dat een samenwerkingsverband van de holdings onder voorwaarden een fiscale eenheid voor de omzetbelasting (FE OB) kan vormen met de bv. Op basis van de gegevens die de inspecteur van de bv krijgt, stelt hij vast dat sprake is van afzonderlijke ondernemingen. Daarop gaan de zeven holdings met elkaar een maatschap aan. Iedere holding brengt zijn aandeel in de bv in. Deze maatschap verricht managementactiviteiten voor de bv.

De Belastingdienst weigert echter een beschikking af te geven waarin de maatschap en de bv zijn aangemerkt als FE OB. De maatschap begint daarom een beroepsprocedure. Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelt dat de maatschap moet bewijzen dat ook sprake is van financiële verwevenheid tussen de maatschap en de bv. Daarbij merkt de rechtbank op dat de omstandigheid dat geen holding een meerderheidsbelang heeft in de bv het bestaan van een FE OB niet uitsluit. De rechtbank constateert vervolgens dat de maatschap niet heeft bewezen de bv haar wil te kunnen opleggen. De overlegde oprichtingsakte biedt daartoe te weinig aanknopingspunten. Het is bovendien niet de maatschap die de stemrechten op de aandelen in de bv kan uitoefenen. De maatschap heeft daarom niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van financiële verwevenheid. Daarmee is niet voldaan aan de voorwaarden van een FE OB.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 24-01-2023 (gepubl. 10-02-2023) (ECLI:NL:RBZWB:2023:380)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl