Onterechte niet-ontvankelijkverklaring bezwaar boetes

20 mei 2019

Kan de inspecteur de onjuistheid van de stelling van het tijdig indienen van het bezwaarschrift niet bewijzen? Dan moet niet-ontvankelijk verklaring van het bezwaar tegen boetebeschikkingen achterwege blijven.

Een bv heeft voor het tijdvak oktober 2015 geen aangifte loonheffingen ingediend. De Belastingdienst heeft daarom een ambtshalve aanslag opgelegd van € 4.250. Ook kreeg de bv een aangifteverzuimboete van € 65 en een boete betaalverzuim van € 127. Op 16 juni 2016 verzoekt de bv de inspecteur uitspraak te doen op een ingediend bezwaarschrift van 3 januari 2016. Op de vraag om een kopie van dit bezwaarschrift is geen reactie gekomen. De inspecteur heeft daarop het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. In geschil bij Hof Den Bosch is of de inspecteur het bezwaar terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard. Tijdens het hoger beroep komt de bv met een brief van 10 februari 2016 waarin zij aangeeft dat er al op 3 januari 2016 bezwaar is gemaakt. Een afschrift van het bezwaarschrift van 3 januari 2016 wordt ook door de bv overgelegd. Ook overlegt de bv de brief van 22 februari 2016 van de ontvanger waarin uitstel van betaling wordt verleend voor de aanslag en boetes. Het hof oordeelt dat de bv moet bewijzen dat zij op 3 januari 2016 het bezwaarschrift heeft ingediend. Volgens het hof heeft de bv niet aangetoond tijdig bezwaar te hebben gemaakt en daarvoor ook geen geldige redenen voor gegeven. Het bezwaar tegen de naheffingsaanslag is volgens het hof terecht niet-ontvankelijk verklaard. Voor het bezwaar tegen de boetes ligt dat anders. Voor de boetebeschikkingen hoeft de bv alleen maar te stellen dat zij het bezwaarschrift tijdig heeft ingediend. Slechts als de inspecteur de onjuistheid van deze stelling kan aantonen, kan hij het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren. De inspecteur kan niet aantonen dat het bezwaar te laat is ingediend. De inspecteur moet daarom de bezwaarschriften tegen de boetebeschikkingen weer in behandeling nemen.

 

Bron: Hof Den Bosch 21-02-2019

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.