Ongerealiseerd valutaverlies op koopsom vliegtuig niet aftrekbaar

29 juni 2023

Bij een bedrijfsmiddel kan een valutaverlies of -winst pas in aanmerking worden genomen op het moment van levering dan wel eerdere volledige betaling. Hier kan niet al in het jaar van aanbetaling rekening mee worden gehouden.

De moedermaatschappij van fiscale eenheid (FE) voor de vennootschapsbelasting koopt in november 2014 via een dochter een vliegtuig voor USD 8.050.000. In 2014 vindt een aanbetaling van USD 2.050.000 plaats, de resterende USD 6.000.000 is verschuldigd bij de levering op 3 april 2015. De moedermaatschappij berekent haar belastbare winst in euro’s. Tussen de aankoopdatum en de balansdatum (31 december 2014) is de koers van de dollar ten opzichte van de euro gestegen. Hierdoor is de – toekomstige – betalingsverplichting (USD 6 mln) in euro’s op de balansdatum groter dan ten tijde van de aankoop. De moedermaatschappij neemt op de balans een passiefpost op voor deze betalingsverplichting en boekt de toename hiervan als valutaverlies in 2014.
Hof Den Haag achtte dit in strijd met goed koopmansgebruik en met name het realiteitsbeginsel.

 

Geen aftrek voor nog niet ontstaan valutaverlies

De Hoge Raad bevestigt de uitspraak omdat het vliegtuig een bedrijfsmiddel is, en dus het moment van levering dan wel eerdere volledige betaling beslissend is. Het is in dit geval niet toegestaan om met vóór de levering intredende wijzigingen van de koopsom door valutakoersveranderingen rekening te houden bij de winstbepaling van dat jaar. De toename van de betalingsverplichting door de hogere dollarkoers is dus ten onrechte ten laste van de winst in 2014 gebracht. Tegenover de passiefpost had een even grote actiefpost moeten worden opgenomen op de balans.

 

Bron: Hoge Raad 16-06-2023 (ECLI:NL:HR:2023:922)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.