Onderbouw tbs-verlies met bankafschriften

12 juli 2022

De inspecteur vraagt een dga per informatiebeschikking om bankafschriften die inzicht geven in het verloop van zijn rekening-courantvordering. Als de dga niet aan die informatieverplichting voldoet, zal de fiscus in principe geen afwaardering van de vordering toestaan.

Een man bezit alle aandelen in een holding met een werkmaatschappij. De geconsolideerde bedrijfsactiviteiten van deze bv’s bestaan voornamelijk uit het exploiteren van een natuursteenbedrijf. De holding verricht voornamelijk beheeractiviteiten en houdt zich bezig met financiering en verhuur van het toenmalige bedrijfspand. In 2007 start de ontwikkeling van het nieuwbouwplan voor een nieuw bedrijfspand. Het daaropvolgende jaar sluit de dga met zijn holding een rekening-courantovereenkomst. Hij geeft in zijn aangifte IB/PVV 2012 een verlies uit terbeschikkingstelling op van € 130.783. Maar de inspecteur accepteert de afwaardering van de rekening-courantvordering niet. Daarop tekent de dga bezwaar aan tegen zijn aanslag. De Belastingdienst vraagt hem vervolgens om inlichtingen of gegevensdragers die de stand van de rekening-courant onderbouwen. Wanneer de dga deze gegevens niet verstrekt, neemt de fiscus een informatiebeschikking. De dga gaat in bezwaar en beroep tegen deze informatiebeschikking. Hierbij stelt hij dat de informatiebeschikking onduidelijk is.

Maar de rechter oordeelt dat de informatiebeschikking duidelijk betrekking heeft op bankafschriften waarop betalingen aan de holding zijn opgenomen. De informatiebeschikking blijft daarom in stand en wordt zelfs onherroepelijk. Toch weigert de dga de gevraagde gegevens te verstrekken. Dit breekt hem op in de beroepsprocedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden. Door zijn informatieplicht te verzaken, is sprake van omkering en verzwaring van de bewijslast. Het hof oordeelt daarnaast dat de berekening van de aanslag door de Belastingdienst redelijk is. Afgezien van de correctie van het verlies uit terbeschikkingstelling heeft de fiscus immers de aangifte gevolgd. Het hof verklaart het hoger beroep van de dga daarom ongegrond.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 21-06-2022 (gepubl. 01-07-2022) (ECLI:NL:GHARL:2022:5251)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl