Ondanks tijdige beslissing op bezwaar toch dwangsom

2 oktober 2018

Neemt een bestuursorgaan een geautomatiseerde beslissing op een bezwaarschrift enkel en alleen met het doel het voorkomen van de verschuldigdheid van dwangsommen? Dan is sprake van handelen in strijd met het verbod van ‘detournement de pouvoir’.

Een man was het niet eens met de definitieve berekening van de huur- en zorgtoeslag. Hij had een pensioen afgekocht en daardoor was zijn inkomen iets hoger. Hij maakte daarom bezwaar tegen de beide beschikkingen op 12 oktober 2017. Vervolgens werd de man verzocht zijn bezwaarschrift aan te vullen met een verzoek ‘bijzonder inkomen 2016’. Met dagtekening 2 januari 2018 honoreerde de Belastingdienst/Toeslagen dit verzoek. Eveneens op 2 januari 2018 deed de Belastingdienst geautomatiseerd uitspraak op bezwaar, waarbij een inhoudelijke beoordeling ontbrak. De beschikkingen bleven daarbij gehandhaafd. De toeslaggerechtigde stelde hierna de Belastingdienst in gebreke en vorderde dwangsommen. De Belastingdienst/Toeslagen wees dit verzoek af, omdat reeds op 2 januari 2018 op het bezwaar was beslist. Met dagtekening 9 mei 2018 ontving de man van de Belastingdienst een inhoudelijke beslissing. Daarbij honoreerde de Belastingdienst het bezwaar tegen de huurtoeslag 2016. De zorgtoeslag 2016 bleef ongewijzigd, omdat de regelgeving niet voorziet in de mogelijkheid om een deel van het inkomen buiten beschouwing te laten. Rechtbank Overijssel oordeelt dat de werkwijze van de Belastingdienst/Toeslagen de toets der kritiek niet kan doorstaan. De beslissing op het bezwaarschrift van 2 januari 2018 was niet een volledige heroverweging van eisers bezwaren, maar het doel was termijnen veilig te stellen en de verschuldigdheid van dwangsommen te voorkomen. Deze handelwijze levert strijd op met het verbod van detournement de pouvoir. De toeslaggerechtigde heeft recht op een dwangsom.

 

Bron: Rb. Overijssel 11-09-2018, nr. AK_18_150 AK_18_151 AK_18_343 (gepubl. 17-09-2018), (ECLI:NL:RBOVE:2018:3304)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.