Onbelaste 30%-vergoeding blijft buiten pseudo-eindheffing

31 mei 2022

Gericht vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen, zoals de vergoeding van extraterritoriale kosten onder de 30%-regeling, behoren niet tot het loon voor de excessieve vertrekvergoeding.

Een werkgever neemt eind 2013 een werknemer aan om deel te nemen aan de Raad van Bestuur van het bedrijf. Het betreft een ingekomen werknemer voor wie recht bestaat op toepassing van de 30%-regeling. Deze dienstbetrekking eindigt op 25 april 2018. Tussen de werkgever en de inspecteur ontstaat vervolgens een geschil over de hoogte van de vertrekvergoeding. Voor zover een vertrekvergoeding excessief is, moet de werkgever daarover namelijk pseudo-eindheffing betalen. Het geschil spitst zich toe op de vraag of gericht vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen ook behoren tot het loon voor de pseudo-eindheffing.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant haalt uit een strikt grammaticale uitleg van de wet- en regelgeving dat gericht vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen inderdaad tot het loon behoren. De rechtbank geeft echter de voorkeur aan een wetshistorische opvatting in samenhang met een wet systematische uitleg. Bij deze benadering moet men de gerichte vrijstellingen niet onder het loon begrijpen. De rechtbank verlaagt daarom de naheffingsaanslag loonheffingen die de Belastingdienst heeft opgelegd van € 6.223.249 tot € 4.744.659.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 16-05-2022 (gepubl. 23-05-2022) (ECLI:NL:RBZWB:2022:2660)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.