NOW 3 vanaf 1 oktober 2020

10 september 2020

Het kabinet heeft aangekondigd dat de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud per 1 oktober 2020 met negen maanden wordt verlengd. In deze bijdrage lichten wij deze regeling, bekend onder de naam ‘NOW 3’, op hoofdlijnen (en voor zover nu bekend) nader toe.

Wijzigingen en overeenkomsten NOW 3 in relatie tot NOW 1 en NOW 2

 

De belangrijkste wijzigingen in de NOW 3 zijn:

 • de NOW 3 geldt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021, verdeeld over drie tijdvakken van drie maanden;
 • het minimale omzetverlies wordt in het tweede tijdvak (vanaf januari) verhoogd van 20% naar 30%;
 • de steun over negen maanden zal een geleidelijke afbouw kennen van vergoedingspercentages (80%, 70%, 60%);
 • de werkgevers krijgen de kans om de loonsom geleidelijk te laten dalen (10%, 15%, 20%), zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie;
 • de korting die in de NOW 2 wordt toegepast bij bedrijfseconomisch ontslag is bij de NOW 3 niet meer van toepassing; en
 • het te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

 

De volgende zaken blijven ongewijzigd:

 • de vaste forfaitaire opslag voor werkgeverslasten blijft een toeslag van 40%;
 • er blijft een verbod op het inkopen van eigen aandelen en het uitkeren van dividend;
 • de subsidieverstrekking geschiedt net zoals bij de NOW 1 en de NOW 2 door het uitkeren van een voorschot, waarna na vaststelling van de subsidie een restant wordt uitgekeerd; en
 • de inspanningsverplichting gericht op scholing blijft bestaan voor de werkgever.

 

Een verdere verduidelijking zal worden gegeven.

 

Doel NOW 3

 

Het doel van de NOW 3 is tweeledig. Allereerst blijft het primaire doel het behoud van werkgelegenheid. Ten tweede geeft de NOW 3 werkgevers en werknemers de kans zich voor te bereiden op de nieuwe economische situatie, voornamelijk omdat niet alle werkgelegenheid kan worden behouden. Werkgevers krijgen daarom bij de NOW 3 de ruimte om aanpassingen door te voeren bij de loonsom en de bedrijfsvoering aan te passen. Het verminderen van de loonsom moet in samenspraak met de werknemersvertegenwoordiging worden uitgevoerd. Het staat de werkgever verder vrij hier zelf een invulling aan te geven, bijvoorbeeld door natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer. Hierbij geldt wel dat de werkgever niet eenzijdig de arbeidsvoorwaarden kan aanpassen.

 

Een deel van het NOW 3 budget wordt daarnaast aangewend voor van-werk-naar-werk-trajecten en scholing. Het kabinet wil hiermee voorkomen dat veel (ex)werknemers een beroep doen op sociale zekerheid.

 

Aanvraagperiode NOW 3

 

Het is de bedoeling dat het UWV vanaf 16 november 2020 het eerste aanvraagtijdvak zal openen. Daarbij kan met terugwerkende kracht een aanvraag ingediend worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december 2020). Het tweede tijdvak loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021. De tweede tranch is toegankelijk voor bedrijven met 30% omzetverlies. Het derde tijdvak loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Het staat de werkgever vrij om per periode wel of niet een aanvraag in te dienen. Een werkgever die niet in aanmerking is gekomen voor de NOW 1 of de NOW 2 kan wel in aanmerking komen voor de NOW 3.

 

Vergoedingspercentage en verlaging van de loonsom

 

Bij een omzetdaling van 100% bedraagt de vergoeding van de loonsom:

 • 80% in het eerste aanvraagtijdvak (oktober 2020 t/m december 2020);
 • 70% in het tweede aanvraagtijdvak (januari 2021 t/m maart 2021); en
 • 60% in het derde aanvraagtijdvak (april 2021 t/m juni 2021).

 

Deze gefaseerde vermindering geeft werkgevers en werknemers de kans om in gezamenlijk overleg te bezien wat nodig is om de crisis door te komen. Daarbij blijft steun gegarandeerd over een langere periode, waardoor een grote schok op de arbeidsmarkt wordt voorkomen. Werkgevers kunnen zo over een langere periode toetsen welke maatregelen nodig zijn om de continuïteit van de onderneming te waarborgen, bijvoorbeeld het laten zakken van de loonsom of een reorganisatie.

 

Dit dalen van de loonsom mag onder de NOW 3 als volgt:

 • 10% in het eerste aanvraagtijdvak (oktober 2020 t/m december 2020);

 • 15% in het tweede aanvraagtijdvak (januari 2021 t/m maart 2021); en

 • 20% in het derde aanvraagtijdvak (april 2021 t/m juni 2021).

 

Het maximale te vergoeden loon per werknemer zal in de eerste twee tijdvakken hetzelfde bedragen als bij de NOW 1 en de NOW 2, namelijk maximaal twee keer het dagloon (EUR 9.538). In het derde tijdvak wordt dit maximaal één keer het dagloon.

 

Afsluiting

 

Het kabinet heeft aangekondigd dat nadere informatie over de NOW 3 spoedig zal volgen. Voor vragen en/of overleg naar aanleiding van deze bijdrage verwijzen wij u door naar uw RM of een bedrijfsjurist van PKF Wallast.

 

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.