Non-gebruik telt niet als btw-belaste prestatie

22 januari 2020

Indien een btw-ondernemer een ruimte zowel om niet ter beschikking stelt als btw-belast aan derden verhuurt, dan mag hij de uren van non-gebruik niet aanmerken als btw-belaste uren voor de berekening van de aftrekbare voorbelasting over de algemene kosten.

Een gemeente bezit een aantal sportzalen. Omdat de gemeente wettelijk verplicht is om basisscholen te voorzien van huisvesting, stelt zij hen de sportzalen gratis ter beschikking. Binnen de lestijden van de scholen zijn er tijdvakken waarin de scholen de sportzalen niet gebruiken. De gemeente verhuurt de sportzalen daarom ook btw-belast aan derden. Maar het lukt de gemeente niet om voor alle beschikbare uren een betalende gebruiker te vinden. De gemeente berekent in haar aangifte omzetbelasting de aftrekbare voorbelasting over de algemene kosten als volgt. Zij vermenigvuldigt de totale btw over de algemene kosten met het aantal uren waarin zij de sportzalen btw-belast heeft verhuurd. Dit bedrag deelt zij vervolgens door de som van het aantal uren van btw-belaste verhuur en de uren terbeschikkingstelling volgens het scholenrooster.

De Belastingdienst gaat akkoord met de aangifte omzetbelasting van de gemeente. Maar naderhand meent de gemeente dat zij te veel btw heeft afgedragen. Om te beginnen stelt de gemeente dat zij de aftrekbare voorbelasting over de algemene kosten van de sportzaken onjuist heeft berekend. Zij wil nu de totale btw over de algemene kosten vermenigvuldigen met het aantal uren waarin de sportzalen belast zijn verhuurd of niet werden gebruikt. Dit bedrag moet worden gedeeld door het totale aantal uren waarin de gemeente de sportzalen voor gebruik beschikbaar stelt. De fiscus vindt deze methode echter minder nauwkeurig dan de eerder gebruikte methode. De gemeente weet zowel de Belastingdienst als de Hoge Raad niet van het tegendeel te overtuigen.

Overigens stelt de gemeente dat zij in haar aanvankelijke aangifte omzetbelasting nog een fout heeft gemaakt. Zij heeft alle uren van het scholenrooster (inclusief uren van non-gebruik) aangemerkt als uren waarin zij de sportzalen ter beschikking stelde aan de basisscholen. Ook daardoor zou zij in te veel btw hebben afgedragen. De Hoge Raad verwijst de zaak naar Hof Den Bosch om een en ander nader uit te zoeken.

 

Bron: HR 10-01-2020, nr. 18/00350 (ECLI:NL:HR:2020:22)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.