Niet gebonden aan vernietigde informatiebeschikking, maar ook niet te snel van opzet uitgaan

23 oktober 2023

In een belastingprocedure is de rechter niet gebonden aan een eerdere rechterlijke beslissing tot vernietiging van een informatiebeschikking. Maar de rechter mag volgens de Hoge Raad ook niet te snel van opzet uitgaan.

Een man drijft via een VOF een onderneming. Naar aanleiding van een boekenonderzoek heeft de inspecteur de winst verhoogd en een vergrijpboete opgelegd. De informatiebeschikking die de inspecteur heeft gegeven wegens schending van de administratieplicht, is door Hof Den Haag in een eerdere procedure vernietigd. In de onderhavige belastingprocedure beroept de inspecteur zich op omkering van de bewijslast omdat belanghebbende niet de vereiste aangifte heeft gedaan. In dat verband heeft de inspecteur aangevoerd dat de administratie onbetrouwbaar is en niet kan dienen als grondslag voor de omzet- en winstberekening. Hof Den Haag volgt de inspecteur hierin.

Aanzienlijk niet-opgegeven inkomen bewijst geen opzet
Volgens de Hoge Raad is dat terecht. Bij het oordeel dat het hof over de administratie vormt in de onderhavige procedure over de belastingaanslag, is hij niet gebonden aan de eerder gegeven beslissing tot vernietiging van de informatiebeschikking. Die vernietiging verhindert namelijk niet dat het hof in de procedure over de belastingaanslag waarop die informatiebeschikking betrekking heeft, beslist dat de administratieplicht is geschonden. Toch vernietigt de Hoge Raad de hofuitspraak voor wat betreft de opgelegde vergrijpboete. Het hof heeft in zijn uitspraak namelijk geen feiten vermeld die leiden tot de conclusie dat de vennoot met opzet een onjuiste aangifte heeft gedaan. De enkele omstandigheid dat de niet-aangegeven inkomsten aanzienlijk zijn, kan die conclusie niet rechtvaardigen. Daarom moet hof Amsterdam de zaak verder afhandelen.

Bron: Hoge Raad 13-10-2023 (ECLI:NL:HR:2023:1336) en Hoge Raad 13-10-2023 (ECLI:NL:HR:2023:1438)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.