Navordering bij een mogelijk juiste aangifte

29 januari 2020

Inkomensbestanddelen uit aanmerkelijk belang zijn gemeenschappelijke inkomensbestanddelen die partners vrijelijk onderling kunnen verdelen. De inspecteur hoeft niet te twijfelen aan de juistheid van een aangifte als hierin geen inkomen uit aanmerkelijk belang staat vermeld.

In 2012 overlijdt de fiscaal partner van een dga. De dga was met haar gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Tot de huwelijksgemeenschap behoren de aandelen in twee bv’s, waarvan de dga alle aandelen heeft. In de overlijdensaangifte inkomstenbelasting geven de erven geen vervreemdingsvoordelen uit aanmerkelijk belang aan. De Belastingdienst ontvangt op enig moment signalen dat inkomen uit aanmerkelijk belang in aangiften van (overleden partners van) ab-houders niet goed wordt aangegeven. Vanwege die signalen heeft de Belastingdienst een navorderingsaanslag opgelegd aan de erven van de overleden partner voor de inkomsten uit aanmerkelijk belang.

 

De erven stellen dat er geen nieuw feit is die navordering mogelijk maakt. Rechtbank Noord-Holland is echter van oordeel dat de inspecteur goed heeft gehandeld. De inspecteur mag in beginsel afgaan op de juistheid van een ingediende aangifte, tenzij hij redenen heeft te twijfelen aan de aangifte. Het onvermeld laten van het inkomen uit aanmerkelijk belang in de overlijdensaangifte en het wel vermelden van inkomen uit aanmerkelijk belang in de aangifte van het voorgaande jaar hoeft voor de inspecteur geen reden te zijn nader onderzoek in te stellen. Inkomen uit aanmerkelijk belang is een gemeenschappelijke inkomensbestanddeel die partners vrijelijk onder elkaar kunnen verdelen. De Belastingdienst beschikt volgens de rechtbank over een nieuw feit en kan navorderen.

 

Bron: Rb. Noord-Holland 13-11-2019, nr. AWB – 18 _ 3334, (gepubl. 17-1-2020), (ECLI:NL:RBNHO:2019:10074)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.