Naheffingsaanslag door wachten op strafrechter verjaard

2 juli 2020

Het komt voor dat de partijen in een bezwaarprocedure tegen een belastingaanslag besluiten om te wachten met de afronding van de procedure totdat de strafrechter uitspraak doet. Als de strafzaak te lang duurt, kan de aanslag verjaren.

Een btw-ondernemer krijgt op 26 juni 2007 drie naheffingsaanslagen omzetbelasting over de jaren 2002, 2003 en 2004 opgelegd. Hij gaat op 1 augustus 2007 in bezwaar tegen de naheffingsaanslagen. Ondertussen loopt een FIOD-onderzoek waarvan de uitkomst van belang is voor de bezwaarprocedure. De Belastingdienst wil daarom de bezwaarprocedure aanhouden totdat de Officier van Justitie relevante informatie vrijgeeft. Op 30 augustus 2011 vraagt de ondernemer bovendien om uitstel voor het aanvullen van zijn motivering. Hij wil eerst de uitkomst van een strafzaak afwachten. De fiscus stemt hiermee in.

 

Op 17 augustus 2014 dient de ondernemer de nadere motivering van zijn bezwaarschrift in. Vervolgens is het de fiscus die de beslissing op het bezwaar wil aanhouden. De Belastingdienst wil namelijk de getuigenverhoren in het hoger beroep van de strafzaak afwachten. Op 21 december 2018 is het zover: het hof doet uitspraak in de strafzaak. Maar de partijen constateren dat de aanslagen inmiddels zijn verjaard. De ontvanger van de belastingen kan de naheffingsaanslagen dus niet meer innen. Rechtbank Limburg komt tot hetzelfde oordeel. De rechtbank kent de ondernemer nog wel een proceskostenvergoeding toe.

 

Bron: Rb. Limburg 17-06-2020 nr. C/03/273105 / HA ZA 20-40 (ECLI:NL:RBLIM:2020:4343)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

Beste bezoeker,

Vanaf heden is PKF Wallast gefuseerd en gaan wij verder onder onze nieuwe naam Newtone. Bezoek onze nieuwe website via newtone.nl
Bezoek website