Na inbreng neemt bedrijf verloonde uren over voor Wtl

25 november 2022

Als een werkgever van rechtsvorm wijzigt, kan dat volgens Rechtbank Noord-Nederland niet tot een lager lage-inkomensvoordeel leiden.

Een uitzendbureau wordt tot 9 april 2020 uitgeoefend vanuit een VOF. Per 8 april 2020 is het loonheffingennummer van deze VOF gedeactiveerd. Vervolgens vindt op 9 april 2020 de oprichting van een vennootschap plaats. Daarbij brengen de vennoten van de VOF het uitzendbureau geheel bij de vennootschap in. Diezelfde dag vindt de registratie plaats van de vennootschap als inhoudingsplichtige voor de loonheffingen. Haar loonheffingennummer wijkt af van het loonheffingennummer dat de VOF voorheen had. De vennootschap verzoekt daarna om tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De inspecteur kent de VOF een lage-inkomensvoordeel toe van € 9.382. Daarnaast kent hij haar een jeugd-lage inkomensvoordeel toe van € 279. De inspecteur heeft geen rekening gehouden met het aantal verloonde uren van de werknemers van het uitzendbureau in de periode van 1 januari tot en met 8 april 2020.

De vennootschap claimt een hoger lage-inkomensvoordeel en gaat in beroep. De redenering van Rechtbank Noord-Nederland is als volgt. Een voorwaarde voor het recht op een lage-inkomensvoordeel is dat een werkgever een werknemer in dienstbetrekking heeft, van wie in het kalenderjaar minimaal 1.248 verloonde uren zijn opgenomen in de loonaangifte. De Wtl omschrijft het begrip werkgever als een inhoudingsplichtige volgens de loonbelasting of de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). Omdat de VOF en de vennootschap verschillende inhoudingsplichtigen zijn, tellen strikt genomen alleen de vanaf 9 april 2020 verloonde uren mee. De rechtbank vindt echter dat men daarmee geen recht doet aan de bedoeling van de lage-inkomensvoordelen. De vennootschap heeft namelijk alle rechten en verplichtingen van de VOF overgenomen. Eigenlijk is uitsluitend de rechtsvorm van de werkgever veranderd. Een onderbreking van de dienstbetrekking met dezelfde werkgever leidt niet tot een stopzetting van het recht op Wtl-tegemoetkoming.

De rechtbank stelt dat de wetgever met de 1.248-ureneis een eenvoudig, fraudebestendig en robuust systeem heeft willen creëren. Het samenbrengen van de bij de VOF verloonde uren en de bij de vennootschap verloonde uren brengt dit robuuste systeem niet in het geding. De rechtbank krijgt de indruk dat het slechts een kwestie is van het koppelen van de loonheffingennummers en het samenvoegen van de gegevens van twee inhoudingsplichtigen. Daarom berekent de rechtbank zelf het lage-inkomensvoordeel op € 18.634.

Bron: Rb. Noord-Nederland 18-10-2022 (gepubl. 07-11-2022) (ECLI:NL:RBNNE:2022:3999)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.