Mislukte driehoekstransactie niet achteraf te herstellen

22 december 2022

Als bij een driehoekstransactie de tussenhandelaar niet vermeldt dat de btw wordt verlegd naar de eindafnemer, riskeert hij zijn voorbelasting niet te kunnen aftrekken. Dit gebrek is niet achteraf te herstellen met een toevoeging van een vermelding.

Een Oostenrijkse GmbH houdt zich bezig met handelsbemiddeling en handel in luxevoertuigen in verschillende landen binnen en buiten de EU. De GmbH koopt in 2014 bij een leverancier in het Verenigd Koninkrijk (VK) voertuigen. Zij verkoopt deze voertuigen door aan een Tsjechische vennootschap. De voertuigen zijn rechtstreeks vanuit het VK in Tsjechië geleverd. Daarbij hebben de betrokken ondernemingen het btw-identificatienummer van hun staat van vestiging opgegeven. De facturen van de GmbH bevatten ook de vermelding ‘van btw vrijgestelde intracommunautaire driehoekstransactie’. In de lijst voor maart 2014 meldt de GmbH het Tsjechische btw-identificatienummer van haar afnemer. De GmbH verklaart dat het om intracommunautaire driehoekstransacties gaat.
Bij een belastingcontrole blijkt echter dat de regeling van de driehoekstransactie niet is toe te passen. Op de desbetreffende facturen is namelijk niet vermeld dat de belastingschuld wordt verlegd. Daardoor gaat het om een mislukte driehoekstransactie die niet achteraf valt te corrigeren. De GmbH zou daardoor de voorbelasting op de intracommunautaire verwerving niet mogen aftrekken. Wanneer de GmbH een beroepsprocedure start, legt de Oostenrijkse rechter de volgende vragen voor aan het EU Hof van Justitie:

  • Mag men de eindafnemer bij een driehoekstransactie aanwijzen als de persoon die de btw moet voldoen wanneer de factuur van de tussenhandelaar niet de vermelding ‘Btw verlegd’ bevat?
  • Is het weglaten van de vermelding ‘Btw verlegd’ op een factuur achteraf te corrigeren door toevoeging van een bepaalde vermelding? Daarbij gaat het om de vermelding die aangeeft dat de factuur betrekking heeft op een intracommunautaire driehoekstransactie. Daarnaast staat in de vermelding dat de belastingschuld wordt verlegd naar degene voor wie de levering bestemd is.
  • Moet men de factureringsregels van de lidstaat van de tussenhandelaar toepassen of die van de lidstaat van de eindafnemer?

Geen herstel mogelijk Het Hof antwoordt dat de eindafnemer bij een driehoekstransactie niet kwalificeert als de persoon die de btw moet afdragen als de factuur van de tussenhandelaar niet de vermelding ‘Btw verlegd’ bevat. Een dergelijk gebrek is niet achteraf te corrigeren door toevoeging van een vermelding die aangeeft dat de factuur betrekking heeft op een intracommunautaire driehoekstransactie en dat verlegging plaatsvindt naar degene voor wie de levering is bestemd.

Bron: EU HvJ 08-12-2022 (ECLI:EU:C:2022:966)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl