Meld tijdig betalingsonmacht bij naheffing

4 maart 2019

Is het niet aan grove schuld of opzet van een bv te wijten dat de Belastingdienst het verschil tussen de verschuldigde en afgedragen belasting moet naheffen? En kan de bv de naheffingsaanslag niet betalen? Dan moet zij gauw haar betalingsonmacht melden. Zo beschermt zij haar bestuurder tegen aansprakelijkstelling.

In een zaak voor de Hoge Raad heeft de ontvanger een bestuurder en enig aandeelhouder van een bv aansprakelijk gesteld voor een onbetaalde naheffingsaanslag loonheffingen. De vrouw gaat in beroep tegen de beschikking tot bestuurdersaansprakelijkheid. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de naheffingsaanslag niet is te wijten aan grove schuld of opzet van de bv. De bv heeft bovendien tijdig haar betalingsonmacht gemeld. Daarom behandelt het hof de vraag of sprake is van onbehoorlijk bestuur in de drie jaren vóór de melding. Het hof meent dat de bestuurder geen contact met de Belastingdienst heeft opgenomen toen bleek dat de ingediende aangiften loonheffingen onjuist waren. Daarom is volgens het hof sprake van onbehoorlijk bestuur.

Maar in cassatie komt de Hoge Raad tot een ander oordeel. De Hoge Raad gaat verder in op het hofoordeel dat het de bv niet valt te verwijten dat de verschuldigde belasting meer bedraagt dan de afgedragen belasting. Ook de tijdige melding van betalingsonmacht door de bv is van belang. Deze omstandigheden maken namelijk dat de ontvanger moet bewijzen dat de betalingsonmacht het gevolg is van onbehoorlijk bestuur van de vrouw in de drie jaren vóór de melding. Daarbij mag de ontvanger de vrouw niet verwijten dat de verschuldigde belasting meer bedraagt dan de afgedragen belasting. De Hoge Raad oordeelt dat de ontvanger onvoldoende bewijs levert dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. De Hoge Raad vernietigt daarom de beschikking tot bestuurdersaansprakelijkstelling.

 

Bron: HR 22-02-2019

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.