Meer duidelijkheid voor niet-bezwaarmakers box 3

5 november 2022

De Hoge Raad heeft in het Kerstavond-arrest geoordeeld dat het het box 3 systeem in de jaren 2017 tot en met 2020 in strijd was met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod en dat rechtsherstel geboden dient te worden aan belastingplichtigen die tijdig bezwaar tegen hun box 3 heffing hadden gemaakt of waarvan de aanslag op 24 december 2022 nog niet onherroepelijk vaststond. Voor velen kwam dit arrest van de Hoge Raad als een grote verrassing. Een groot deel van de belastingbetalers in box 3 heeft dan ook geen bezwaar gemaakt tegen de box 3 heffing over de jaren 2017 tot en met 2020. De Hoge Raad heeft op 20 mei jongstleden geoordeeld dat op basis van de huidige wetgeving er aan de niet-bezwaarmakers niet alsnog rechtsherstel geboden hoeft te worden door het kabinet. Het kabinet heeft op Prinsjesdag ook aangegeven dit niet uit eigen beweging te gaan doen. Dit besluit leidt tot zeer veel reacties van niet-bezwaarmakers bij de Belastingdienst. Na gesprekken met diverse belangenorganisaties stelt het kabinet vandaag voor om een procedure ‘massaal bezwaar plus’ in te gaan richten. In deze procedure zal dan nogmaals de vraag behandeld worden of de niet-bezwaarmakers in aanmerking komen voor rechtsherstel. De staatssecretaris zegt daarbij toe dat alle niet-bezwaarmakers voor de jaren 2017 tot en met 2020 aanspraak kunnen maken op een uitspraak van de Hoge Raad naar aanleiding van de procedure ‘massaal bezwaar plus’. Belastingplichtigen hoeven voor deze jaren dus geen individuele verzoeken voor ambtshalve vermindering in te dienen. Het kabinet verwacht overigens niet dat de Hoge Raad de belastingplichtigen in een nieuwe zaak wel in het gelijk zal stellen.

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.