Maximale boete bij negende aangifteverzuim

11 november 2020

Als iemand voor de negende keer in verzuim is, kan men spreken van stelselmatig verzuim. Dat betekent dat de Belastingdienst de maximale boete mag opleggen. De Hoge Raad bevestigt deze gang van zaken zonder verdere motivering.

Een man laat na zijn aangifte inkomstenbelasting 2014 in te dienen. De inspecteur legt hem daarom een ambtshalve aanslag inclusief verzuimboete op. De man tekent bezwaar aan tegen deze aanslag en boete. Hij beweert in 2014 vrijwel geen inkomen te hebben genoten. Dat standpunt weet hij echter nauwelijks te onderbouwen. Dit is voor hem een ongelukkige omstandigheid, want hij heeft al te maken met een omkering van de bewijslast. Bovendien maakt de inspecteur de redelijkheid van zijn berekening van de aanslag aannemelijk. De fiscus wijst erop dat de banksaldi van de man in 2014 zijn gestegen met een bedrag van € 8.377. De omvang van de opgegeven inkomensbestanddelen kunnen deze toename niet verklaren. De man heeft ook geen andere uitleg. De Hoge Raad oordeelt daarom dat de aanslag niet te hoog is. De verzuimboete van € 4.920 is eveneens gepast. Dit is namelijk al de negende keer dat de man in verzuim is. In zo’n geval is sprake van stelselmatig verzuim en kan de inspecteur de maximale verzuimboete (in 2014) opleggen.

 

Bron: HR 30-10-2020 (ECLI:NL:HR:2020:1697)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.