Machtiging van gemachtigde moet recent zijn

8 november 2022

Overlegt de gemachtigde geen schriftelijke machtiging die recent genoeg is? Dat kan voldoende reden zijn voor de belastingrechter om een beroepschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

Een bezwaar tegen aanslagen watersysteemheffing 2019 is niet-ontvankelijk verklaard omdat geen machtiging is overgelegd. Vervolgens stelt de gemachtigde op 16 oktober 2020 beroep in met overlegging van een schriftelijke machtiging van 4 augustus 2017. De rechtbank verzoekt de gemachtigde om een machtiging te overleggen die niet ouder is dan één jaar. De rechtbank ontvangt echter geen machtiging en evenmin een toelichting. Daarom verklaart de rechtbank het beroep niet-ontvankelijk.

De belanghebbende gaat in cassatie en stelt dat er geen reden is geweest om het beroep niet-ontvankelijk te verklaren. De Hoge Raad denkt daar anders over. De wet biedt de rechter de mogelijkheid om een schriftelijke machtiging te verlangen van een gemachtigde die geen advocaat is. Zo kan de rechter toetsen of iemand die zich presenteert als gemachtigde namens een belanghebbende daadwerkelijk bevoegd is. Gezien de omstandigheden van dit geval, heeft de rechtbank vanwege het uitblijven van het overleggen van een recente machtiging het beroep niet-ontvankelijk mogen verklaren. De Hoge Raad verklaart het ingestelde cassatieberoep dan ook ongegrond.

Bron: Hoge Raad 28-10-2022 (ECLI:NL:HR:2022:1558)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

Beste bezoeker,

Vanaf heden is PKF Wallast gefuseerd en gaan wij verder onder onze nieuwe naam Newtone. Bezoek onze nieuwe website via newtone.nl
Bezoek website