Loon emigrant voor niet-uitgevoerde baan in NL belast

13 september 2022

Een buitenlandse belastingplichtige geniet loon voor arbeid die hij zou moeten uitvoeren in Nederland. De werkgever ziet echter af van het uitoefenen van zijn recht op arbeid van die werknemer. Ook in dat geval is sprake van belastbaar inkomen uit werk in Nederland, zodat Nederland dit loon belast.

Een man die in Nederland woont, is van 1997 tot en met 2015 in dienst van een Nederlandse vennootschap. Na een conflict komen de partijen overeen dat de werknemer in 2015 in dienst blijft zonder dat hij daarvoor nog arbeid hoeft te verrichten. De man emigreert op 15 maart 2015 naar Costa Rica. De Belastingdienst betrekt het loon voor de periode van 15 maart 2015 tot en met 31 december 2015 in de heffing van inkomstenbelasting. Volgens Hof Amsterdam is dat terecht, omdat het hier gaat om belastbaar inkomen uit Nederland.

De Hoge Raad bevestigt het oordeel van het hof. De omstandigheid dat voor de ontvangen loonbetalingen geen daadwerkelijke arbeid is verricht, verhindert de heffing niet. Men geniet immers loon uit dienstbetrekking vanwege het in Nederland verrichten van arbeid als het de beloning vormt voor het aanvaarden van de verplichting om in Nederland arbeid te verrichten. Dat hier de werknemer geen arbeid verricht omdat de werkgever geen gebruik maakt van zijn recht op de arbeidsprestatie van de werknemer, doet daar niets aan af. De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep van de werknemer dan ook ongegrond.

Bron: Hoge Raad 02-09-2022 (ECLI:NL:HR:2022:1126)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.