Latente verliezen na belangenwijziging niet verrekenbaar

3 juli 2023

Anders dan de rechtbank is Hof Amsterdam van oordeel dat art. 20a Wet Vpb 1969 ook de verrekening van latent aanwezige verliezen ten tijde van aandeelhouderswijziging beperkt.

Een bv bezit vanaf 2012 13 verhuurde kantoorpanden en een bedrijfshal. Op 23 december 2015 zijn de aandelen in de bv overgegaan op andere aandeelhouders. Hierbij is voor de vastgoedportefeuille van de bv een transactieprijs van € 72,5 miljoen overeengekomen. Ten tijde van de overdracht van de aandelen is de fiscale boekwaarde van het vastgoed € 89,8 miljoen. Drie kantoorpanden zijn op 29 december 2017 verkocht aan afzonderlijke dochtermaatschappijen, die vanaf 2018 met de bv zijn opgenomen in een fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Bij de overdracht van de drie kantoorpanden is een boekverlies gerealiseerd. Bij de aanslagregeling vennootschapsbelasting 2017 gaat de inspecteur niet akkoord met de aftrek van het gerealiseerde verlies. De rechtbank heeft geoordeeld dat het geleden verlies bij verkoop van de bedrijfspanden aftrekbaar is.

Bij Hof Amsterdam is in geschil of art. 20a Wet Vpb 1969 de verliesverrekening ook beperkt voor latent aanwezige verliezen op de datum dat de aandelen in het lichaam zijn overgedragen.

Het hof onderzoekt of een grammaticale interpretatie van art. 20a Wet Vpb 1969 het antwoord geeft of die bepaling ook geldt voor latent aanwezige verliezen. Het hof ziet, ander dan de rechtbank, niet in dat de term ‘geleden verliezen’ alleen zou slaan op gerealiseerde verliezen. Een louter grammaticale interpretatie leidt echter nog niet tot een eenduidige conclusie ten aanzien van de vraag welke verliezen in verrekening worden beperkt.

Uit de wetsgeschiedenis van art. 20a Wet Vpb 1969 leidt het hof af dat doel en strekking ongewijzigd zijn gebleven ten opzichte van het doel en strekking van het oude artikel 20, lid 5 Wet Vpb 1969. Dat betekent dat het voor toepassing van art. 20 lid 5 Wet Vpb 1969 door Hoge Raad op 9 april 2004 gewezen arrest nog steeds geldt. Het hof bevestigt de zienswijze van de inspecteur en bepaalt dat het verlies niet verrekenbaar is.

Bron: Hof Amsterdam 23-05-2023 (gepubl. 21-06-2023) (ECLI:NL:GHAMS:2023:1382), Hoge Raad 09-04-2004 (ECLI:NL:HR:2004:AO7333)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.