Latent verlies ook na belangenwijziging te verrekenen

30 juni 2022

Een belangenwijziging in een lichaam kan leiden tot een beperking van de voorwaartse verliesverrekening. Maar deze beperking treft uitsluitend gerealiseerde verliezen.

Sinds medio 2012 beheert een bank, onder toezicht van een curator, een bv. De bv heeft dertien verhuurde kantoorpanden en een bedrijfshal. De topmaatschappij van de bv verkoopt op 23 december 2015 de aandelen in de bv aan andere vennootschappen. Omdat daarbij de transactieprijs van de vastgoedportefeuille van de bv in totaal € 72,5 miljoen bedraagt, vindt een herwaardering plaats van dit vastgoed naar dat bedrag. Daarna bedraagt het eigen vermogen van de bv volgens de commerciële balans ongeveer € 4,5 miljoen negatief. De fiscale boekwaarde van de vastgoedportefeuille bedraagt op de transactiedatum 23 december 2015 in totaal € 89,8 miljoen. Overigens verschilt de transactiewaarde per pand.

De bv draagt op 29 december 2017 drie kantoorpanden over aan dochtervennootschappen die in 2017 zijn opgericht. De bv en de desbetreffende dochtervennootschappen vormen vanaf 1 januari 2018 een fiscale eenheid (FE) voor de vennootschapsbelasting. De inspecteur staat toe dat de bv in haar aangifte Vpb 2015 voor elk van de drie panden uitgaat van de fiscale boekwaarden die de verkoper daarvoor hanteert. Bij de overdracht in 2017 is een boekverlies gerealiseerd van in totaal € 4.296.591. De Belastingdienst stelt dat een deel van dit bedrag verliezen betreft die 23 december 2015 al latent aanwezig zijn geweest. Door de belangenwijziging in de bv zijn deze verliezen niet meer voorwaarts verrekenbaar, aldus de inspecteur. Maar Rechtbank Noord-Holland stelt dat die bepaling alleen ziet op gerealiseerde verliezen. Latente verliezen vallen niet onder die beperking van verliescompensatie. Het hele verlies is daarom voorwaarts verrekenbaar.

Bron: Rb. Noord-Holland 19-05-2022 (gepubl. 14-06-2022) (ECLI:NL:RBNHO:2022:4269)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.