Lagere belastingrente door zorgvuldigheidsbeginsel

23 november 2018

Als iemand de Belastingdienst verzoekt een aanslag op te leggen en de Belastingdienst verwerkt dit door een systeemfout als verzoek om een nihilaanslag, dan kan de Belastingdienst geen belastingrente meer berekenen bij de definitieve aanslag.

Een ondernemer heeft op 31 januari 2015 een voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet ontvangen naar een bijdrage-inkomen van € 51.789. Een jaar later heeft de ondernemer opnieuw een verzoek voor het opleggen van een voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw ingediend op basis van een bijdrage-inkomen van € 51.976. Bij de verwerking van dit verzoek door de Belastingdienst is iets fout gegaan. In het computersysteem is, in afwijking van het verzoek van de ondernemer, een kruisje geplaatst achter de zinsnede ‘loon hoger dan maximum bijdrage-inkomen Zvw’. Hierdoor heeft de ondernemer een voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2015 van nihil ontvangen. Na het indienen van de aangifte 2016 heeft de ondernemer een aanslag ontvangen en hij heeft daarbij € 56 belastingrente in rekening gebracht gekregen. In geschil bij Hof Arnhem-Leeuwarden is of de belastingrente terecht in rekening is gebracht. Dat in de computersystemen van de Belastingdienst een kruisje staat achter de zinsnede ‘loon hoger dan maximum bijdrage-inkomen Zvw’ is volgens het hof een omstandigheid die voor rekening van de inspecteur moet komen. De door de ondernemer zelf uitgedraaide en overgelegde kopie vermeldt in het geheel geen loon, maar wel het juiste bijdrage-inkomen. Ook op de computeruitdraai van de Belastingdienst zelf staat het juiste bijdrage-inkomen vermeld. Het hof vindt het onwaarschijnlijk dat de ondernemer zelf heeft verzocht om een nadere voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw van nihil. Vandaar dat het in strijd is met het zorgvuldigheidsbeginsel om toch belastingrente in rekening te brengen bij het opleggen van de aanslag waarbij een fout wordt hersteld die voor rekening van de Belastingdienst komt.

 

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 07-11-2018, nr. 18/00159 (gepubl. 09-11-2018) (ECLI:NL:GHARL:2018:9735)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.