Komt de uitnodiging tot horen niet uit? Geen schending van recht

5 december 2022

Hoewel de belastingplichtige recht heeft op een hoorgesprek, bepaalt de Belastingdienst waar en wanneer dat hoorgesprek plaatsvindt.

In een BPM-procedure is bezwaar gemaakt. De inspecteur heeft de gemachtigde voor een derde keer uitgenodigd voor een hoorgesprek. De gemachtigde heeft tegen de inspecteur gezegd dat hij nog niet weet of hij op dat tijdstip aanwezig zou zijn en dat de inspecteur dat wel zou merken. De gemachtigde is zonder bericht niet verschenen. Volgens de Hoge Raad is de hoorplicht niet geschonden. De inspecteur bepaalt tijd en plaats van het hoorgesprek, ook als die de belanghebbende niet uitkomen. Is een hoorgesprek gepland, dan zal de fiscus een redelijk verzoek van de belanghebbende om uitstel van dat gesprek als regel moeten inwilligen. Maar in dit geval heeft de gemachtigde niet verzocht om uitstel, zodat de hoorplicht niet is geschonden. Daarbij is niet van belang dat de gemachtigde niet expliciet kenbaar heeft gemaakt geen hoorzitting te willen.

Niettemin slaagt het cassatieberoep van belanghebbende. Het hof had na de vernietiging van de rechtbankuitspraak en vermindering van de verschuldigde BPM, de proceskostenvergoeding bij de rechtbank opnieuw moeten berekenen. Dit had moeten gebeuren naar de tarieven die gelden ten tijde van de hofuitspraak.

Bron: Hoge Raad 25-11-2022 (ECLI:NL:HR:2022:1739)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl