Juiste buitenlandse aangifte nodig voor toets kwalificatie

19 mei 2022

Sommige uitkeringsgenieters kunnen alleen een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige zijn als zij in hun woonland geen inkomstenbelasting verschuldigd zijn door hun lage inkomen. Dit is te toetsen aan de hand van een correcte aangifte inkomstenbelasting.

Een man heeft in het jaar 2015 in Frankrijk gewoond. In dat jaar heeft hij uit Nederland een ABP-pensioen en een AOW-uitkering ontvangen. Hij heeft geen fiscale partner. Bij het indienen van zijn aangifte IB/PVV 2015 geeft hij negatief inkomen uit zijn Franse eigen woning op. De man meent dat dit kan omdat hij een zogeheten kwalificerende buitenlandse belastingplichtige (kbb) is. De Belastingdienst is het daar niet mee eens. Het geschil mondt uit in een beroepsprocedure. Tijdens de procedure overlijdt de man, maar zijn erfgenamen zetten de procedure voort.

Voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant overlegt de gemachtigde van de man een afschrift van een berekening van verschuldigde Franse inkomstenbelasting. Deze berekening vermeldt voor het jaar 2015 een belastbaar inkomen van nihil. De verschuldigde Franse belasting bedraagt eveneens nihil. Maar een referentie-inkomen voor bepaalde tegemoetkomingen bedraagt € 33.653. De gemachtigde verklaart dat de erflater in Frankrijk niet op juiste wijze aangifte heeft gedaan. Daarom heeft de gemachtigde zelf de berekening gemaakt om aan te geven hoe de berekening van de verschuldigde belasting en de tegemoetkomingen zou zijn als de man wel correct aangifte had gedaan.

De rechtbank oordeelt dat de man met een juiste aangifte in Frankrijk aanspraak zou kunnen maken op een tegemoetkoming vanwege persoonlijke omstandigheden. Omdat als Frankrijk de woonstaat is, is zij namelijk bevoegd te heffen over het wereldinkomen. Dus ook over het ABP-pensioen. De rechtbank is daarom niet overtuigd dat het achterwege blijven van de Franse tegemoetkoming voortvloeit uit een te laag inkomen van de man. Hij is dus geen kbb en Nederland mag de aftrek met betrekking tot de eigen woning weigeren.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 21-04-2022 (gepubl. 04-05-2022) (ECLI:NL:RBZWB:2022:2138)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.