Invorderbaar en belast pensioen ondanks eenzijdig beding

11 juni 2021

Invorderbaar en belast pensioen ondanks eenzijdig beding

Diverse dga’s hebben in het verleden een pensioen in eigen beheer opgebouwd. Sommige pensioen-bv’s hebben een eenzijdig beding in de pensioenbrief opgenomen. Zij kunnen zich daardoor bijvoorbeeld het recht voorbehouden om een pensioenuitkering te verlagen als zij de overeengekomen uitkering niet kunnen betalen. Een uitkering is echter inbaar als zij via verrekening is te voldoen, zo oordeelt Rechtbank Den Haag.

Een beheer-bv kent in 1993 pensioenrechten toe aan haar dga. De dga brengt zijn aanspraken onder in een pensioen-bv waarin hij indirect alle aandelen houdt. In 2009 neemt de beheer-bv de verplichting tot uitkering van het pensioen over. De dga heeft vanaf 1 mei 2013 recht op een jaarlijks bruto pensioen van € 57.327. In de jaren 2015 en 2016 keert de beheer-bv echter slechts € 8.573 uit. De inspecteur meent dat de dga zijn hele pensioenuitkering had kunnen vorderen en innen, zodat hij fiscaal gezien de uitkering van € 57.327 heeft genoten. De dga betwist dat en start een beroepsprocedure.

De dga wijst op een beding in de pensioenbrief, dat de bv het recht geeft om eenzijdig te besluiten om de pensioenuitkering te verlagen. Maar de rechtbank merkt op dat de bv niet op ieder moment mag overgaan tot zo’n verlaging van de pensioenuitkering. Dat is volgens het beding alleen toegestaan als de financiële resultaten van de bv tekortschieten om aan de pensioenverplichting te voldoen. Deze situatie doet zich hier niet voor, aldus de rechtbank. De beheer-bv heeft namelijk nog een vordering op haar dga. Deze vordering kan zij verrekenen met de pensioenuitkering. De bv werpt nog tegen dat zij na deze verrekening de dan verschuldigde loonheffing niet kan voldoen. Maar de rechtbank oordeelt dat deze omstandigheid de pensioenaanspraak nog niet oninbaar maakt. Bovendien blijkt uit niets dat de dga zijn pensioenaanspraak heeft opgegeven. De Belastingdienst mag daarom het hele bedrag van € 57.327 belasten.

Bron: Rb. Den Haag 16-02-2021 (gepubl. 03-06-2021) (ECLI:NL:RBDHA:2021:1194)

 

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.