Integrale PKV door navorderen over aftrekbare kosten

31 juli 2023

In een zaak voor rechtbank Noord-Holland heeft de inspecteur zo onzorgvuldig gehandeld door na te vorderen over aftrekbare kosten, dat hij een integrale proceskostenvergoeding moet betalen.

Een bv vormt samen met haar drie dochtervennootschappen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De FE exploiteert een internationaal opererende groothandel. Deze groothandel richt zich voornamelijk op de internationale in- en verkoop van (bestanddelen voor) twee producten. Daarbij is zij gespecialiseerd in de handel met landen die voor grote bedrijven lastig zijn te bedienen. Vanwege het prijsbeleid van landelijke overheden in de landen van de afnemers hanteert de bv bij haar inkoop van grondstoffen een systeem van ‘over- and underpricing’. De bv wil zeker weten dat de fiscus de betalingen met betrekking tot de over- and underpricing niet aanmerkt als niet-aftrekbare kosten in verband met omkoping. Daarom heeft zij een overleg gevoerd met de inspecteur. Het overleg heeft in 2003 geleid tot afspraken die zijn opgenomen in een afsprakenbrief.

 

Navorderingsaanslag

Toch krijgt de bv over 2014 een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting opgelegd. De inspecteur meent namelijk dat een van de twee producten niet onder de gemaakte afspraken valt. Ook stelt hij dat de FE ten onrechte de betalingen voor over-and underpricing rechtstreeks van de winst heeft afgetrokken. Daarmee heeft de FE volgens de fiscus een onjuiste aangifte ingediend, zodat omkering van de bewijslast aan de orde is.

 

Inspecteur handelt onzorgvuldig

De bv gaat in beroep tegen de navorderingsaanslag. In deze procedure overlegt de inspecteur niet uit eigen beweging alle stukken die voor de zaak relevant zijn. Rechtbank Noord-Holland moet daarom verzoeken. De rechtbank vindt dat zeer bezwaarlijk en in hoge mate onzorgvuldig. Verder blijkt dat de fiscus met betrekking tot een stuk alleen ingewonnen informatie uit Zwitserland heeft overlegd, maar geen informatie uit Duitsland. De informatie uit Duitsland blijkt echter ontlastend te zijn voor de bv. Verder oordeelt de rechtbank dat de Belastingdienst niet beschikt over een nieuw feit om te kunnen navorderen. Bovendien is navordering hier in strijd met het vertrouwensbeginsel.

 

Kosten zijn wel aftrekbaar

Maar zelfs als deze formele aspecten de navordering niet in de weg zouden staan, is de navorderingsaanslag alsnog onterecht opgelegd. De rechtbank oordeelt namelijk dat de betalingen voor de over- and underpricing wel aftrekbaar zijn. Daarom vernietigt de rechtbank de navorderingsaanslag. Bovendien stelt de rechtbank vast dat de Belastingdienst hier zo onzorgvuldig heeft gehandeld, dat de bv een integrale proceskostenvergoeding van € 83.677 krijgt toegekend.

 

Bron: Rb Noord-Holland 26-07-2023 (gepubl. 19-07-2023) (ECLI:NL:RBNHO:2023:6712)

Amsterdam

Mercuriusplein 1
2132 HA Hoofddorp

Postadres
Postbus 74681
1070 BR Amsterdam

020 653 18 12

Amsterdam@pkfwallast.nl

Rotterdam

Schaardijk 372
2909 LA Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 84030
3009 CA Rotterdam

010 450 40 20

Rotterdam@pkfwallast.nl

Delft

Delftechpark 40
2628 XH Delft

Postadres
Postbus 332
2600 AH Delft

015 261 31 21

Delft@pkfwallast.nl

Woerden

Pompmolenlaan 9
3447 GK Woerden

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0348 416 262

Woerden@pkfwallast.nl

Alphen aan den rijn

Europaplein 10F
2408 GX Alphen aan den Rijn

Postadres
Postbus 533
3440 AM Woerden

0172 748 218

AlphenaandenRijn@pkfwallast.nl

© PKF Wallast is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).  “PKF" and the PKF logo are registered trademarks used by PKF International Limited and member firms of the PKF Global Network. They may not be used by anyone other than a duly licensed member firm of the Network.